Skip to main content

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde

16. okt. 2006
1 min.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandsberetning

 3. Beretning fra FAS' Fond

 4. Beretning fra samtlige udvalg

 5. Behandling af rettidigt indsendte forslag

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af revisor

 8. Valg til bestyrelsen for FAS' Fond

 9. Regnskab

 10. Budget

 11. Kontingent

 12. Eventuelt

Den skriftlige beretning kan læses på www.laeger.dk eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 22. september 2006.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af FAPS

Tilmelding for medlemmer, som ikke er valgte repræsentanter, kan foretages på kupon i Ugeskriftet side 3161. Kuponen bedes indsendt senest torsdag den 28. september 2006 (sammen med kr. 100 på crosset check, som dækker deltagelse i frokost) til FAPS' sekretariat: Foreningen af Speciallæger, Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø, att.: Britt Prieske