Skip to main content

Formandens afskedssalut: Husk, at vores fødder skal vende i samme retning

Andreas Rudkjøbings sortie som formand for Lægeforeningen indeholdt en løftet pegefinger om, at Lægeforeningen skal blive bedre til at tale med én stemme: “Det er sket mere end en gang, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. At uenigheder og interessemodsætninger får lov at fylde for meget”, lød det fra formanden.
Foto fra Lægemøde 2020: Palle Peter Skov
Foto fra Lægemøde 2020: Palle Peter Skov

Dorte R. Jungersen dorte@jungersenjournalistik.dk

22. jun. 2020
5 min.

Det var en særlig beretning, Lægeforeningens 39-årige netop afgåede formand, Andreas Rudkjøbing, afgav på Lægemødet i Aarhus fredag.

Ud over at han talte om coronakrisen, lægers retssikkerhed, en kommende sundhedsreform etc., havde Andreas Rudkjøbing efter lidt mere end fem år som formand for landets læger noget særligt på hjerte.

Således konstaterede den afgående formand, at hans begyndende grå hår ikke alene var betinget af, at han snart runder de 40 år.

“Jeg lagde fra land med et håb om, at jeg kunne skabe en stærkere forening. (…) Diagnosen pegede på, at hvis vi i fremtiden skulle levere mere værdi til vores medlemmer og varetage deres interesser bedst muligt, ja så var sammenhold og samarbejde vejen frem. Og der synes jeg ikke, vi er helt i mål. Vi skal for eksempel blive bedre til at samarbejde internt. Fødderne skal ikke nødvendigvis marchere fuldstændig i takt, men de skal i det mindste pege i samme retning. Viden skal flyde bedre på tværs af foreningerne”, lød det fra talerstolen på Hotel Comwell i Aarhus.

Forvirring om, hvad vi mener

Andreas Rudkjøbing opfordrede til, at Lægeforeningen skulle tale med én stemme.

“Ellers bliver det sværere at få de sejre i land, som vi som forening skal have. Og det oplever vi faktisk allerede nu. Det er sket mere end en gang, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. At uenigheder og interessemodsætninger får lov at fylde for meget. Det holder ikke. Pluralisme holder ikke, når vi skal kommunikere med politikere, andre organisationer og borgerne. Så opstår der forvirring om, hvad vi mener”, sagde Andres Rudkjøbing og fortsatte.

“Det er ikke bæredygtigt at fortsætte ad den vej, som jeg desværre må sige, at vi går henad i øjeblikket. Vi lever i en tid med opbrud, hvor autoriteter ikke betyder det, de betød engang. Og hvor der bliver flere og flere aktører, som både evner og ønsker at sætte retningen for sundhedsvæsenet. Men som ikke har det helhedsblik på sundhedsvæsenet og patienternes bedste, som Lægeforeningen har”, sagde Andreas Rudkjøbing og understregede, at sammenhold, faglighed og fællesskab er vejen frem.

Husk, at vi er almindelige

Andreas Rudkjøbing skruede for en stund tiden tilbage til 2007, hvor det mere mundrette ‘Lægeforeningen’ erstattede foreningens hidtidige navn: D. A. D. L: Den almindelige danske Lægeforening.

“Det er ikke, fordi jeg vil tilbage til gamle dage, men det giver mening at huske på, hvem vi er, og hvorfor vi er samlet her i dag. Vi er almindelige”, lød det fra Andreas Rudkjøbing, hvorefter han dissekerede, hvad det vil sige at være al-min-de-lig. Nemlig ’noget som er fælles for alle’.

“Lægeforeningen er skabt som et fælles udgangspunkt for os, hvor end vi befinder os i sundhedsvæsenet. Det er ganske enkelt en historisk overligger for os alle og vores faglige interessevaretagelse. En overligger, hvor fællesskabet står over særinteresser. (…) Vi skal passe godt på vores fantastiske fællesskab, så det ikke falder fra hinanden på grund af særinteresser”.

Lægemødet var i sin form var præget af corona, og Andreas Rudkjøbing påpegede i sin beretning også, hvordan det under coronaepidemien har været “bekræftende at se, hvor mange borgere der i denne tid vender deres blik mod læger, videnskab og vacciner – og ikke pendulering og kvaksalveri”.

“Jeg ved det godt. Stemninger kan hurtigt skifte i tider som disse. Men jeg tillader mig alligevel at glæde mig over, at vi i de seneste måneder har været tæt på at opleve, at eksperter hurtigt blev en slags rockstjerner”, lød det fra Andreas Rudkjøbing, der benyttede lejligheden til at citere Euromans chefredaktør i sin leder i det seneste nummer –hvor Søren Brostrøm i øvrigt pryder forsiden:

”Tidens mantra må gerne blive dette: Det er ikke sexet at være spindoktor; det er sexet at være rigtig doktor.”

“Vi vil alle gerne være som dig”

Mogens Hüttel, Foreningen af Pensionerede Læger, kvitterede for Andreas Rudkjøbings allersidste formandsberetning således.

“Du kan forlade Lægeforeningen med oprejst pande og stolthed. Jeg stemte ikke på dig – selv en gammel en som mig kan tage fejl”.

Yngre Lægers formand, Helga Schultz, kommenterede den afgående formands begyndende grå hår:

“Jeg ved, at YL er ansvarlig for en stor del af de grå hår, du har fået. Jeg vil gerne kvittere for dit oplæg til samarbejde på tværs. Og kommer du på forsiden af Euroman, køber jeg bladet”.

Helene Westring Hvidmand, YL og formandskandidat, rettede en “stor tak” til Andreas Rudkjøbing for at have et “skarpt øje” for de geografiske forskelligheder i sundhedsvæsenet.

“Det er derudover også din fortjeneste, at vi i dag står med et stærkt kandidatfelt. Vi vil alle gerne være som dig”.

Fra PLO var der også ubetinget ros.

“Jeg har spurgt mig selv, hvorfor jeg har været så glad for dig som formand?”, lød det indledningsvis fra PLO’s formand, Christian Freitag.

Og svaret var bl.a. Andreas Rudkjøbings integritet.

“Man kan ikke vinde dig ved slesk tale. Jeg stemte på dig, men vidste ikke hvad jeg stemte på, og jeg håber, at din efterfølger vil komme blot i nærheden af din integritet”, sagde Christian Freitag.

Også Gunver Lillevang, PLO, ytrede sin tilfredshed med Andreas Rudkjøbings formandskab.

“Det har været en ubetinget fornøjelse og betryggende at have dig som formand. Du har altid opfordret os til at fokusere på det fælles, det almindelige”.