Content area

|

Forskningsprojekter inden for arvelighed i sindssygdomme

Mulighed for at søge særskilt pulje på i alt 1,5 mio. kroner inder Lægeforeningens Forskningsfond

Ansøgningsfrist er den 1. december 2021.

Ansøgningerne vil blive vurderet af et videnskabeligt bedømmelsesudvalg nedsat af Lægeforeningens bestyrelse.

Der kan ikke søges midler til dækning af løn- og transport til forsøgspersoner, rejse- og kongresudgifter, og studieophold.

Ansøgning

Du søger via link på Læger.dk under Lægeforeningens Forskningsfond.

Blad nummer: 

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Eva Bjerre Søndergaard | 30/11
4 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar