Content area

|

Forskningsprojekter inden for arvelighed i sindssygdomme

Mulighed for at søge særskilt pulje på i alt 1,5 mio. kroner inder Lægeforeningens Forskningsfond

Ansøgningsfrist er den 1. december 2021.

Ansøgningerne vil blive vurderet af et videnskabeligt bedømmelsesudvalg nedsat af Lægeforeningens bestyrelse.

Der kan ikke søges midler til dækning af løn- og transport til forsøgspersoner, rejse- og kongresudgifter, og studieophold.

Ansøgning

Du søger via link på Læger.dk under Lægeforeningens Forskningsfond.

Blad nummer: 

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer