Skip to main content

Frimurerbrødrenes Hæderspris 2002 til professor, dr.med. Oluf Borbye Pedersen

Redaktionen

2. nov. 2005
2 min.

Den Danske Frimurerorden, hvis medlemmer består af et bredt udsnit af mænd i alle erhverv i det danske samfund, har med de beløb som indsamles under logemøderne uddelt en årlig Frimurerpris. Det årlige beløb, der satses på at indsamle, er 250.000 kr., hvilket også blev nået i år. Beløbet er i flere år fortrinsvis blevet givet til lægevidenskabelig forskning, men også unge håbefulde kunstnere har modtaget større eller mindre beløb til fx videreuddannelser eller til køb af specielt egnede musikinstrumenter.

Frimurerbrødrenes Hæderspris, som den også betegnes, er på 100.000 kr. og blev for 2002 givet ved Ordenens forårsfest den 14. april af Stormester, læge Børge Clausen til Oluf Borbye Pedersen, Steno Diabetes Center i Gentofte se Fig. 1.

Begrundelsen er Oluf Borbye Pedersens fremragende indsats inden for forskning i årsagen til sukkersyge ved hjælp af molekylærbiologiske metoder, samt hans kortlægning af fejlprogrammeringer i gener, som fører til type 2-diabetes.

Oluf Borbye Pedersen, 55 år, er adjungeret professor i molekylær diabetologi og gæsteprofessor ved Harvard University i Boston, USA.

I mange år har Oluf Borbye Pedersen samarbejdet med forskere fra Århus Universitetshospital. Han er internationalt anerkendt for sin kortlægning af fejlprogrammeringer i gener, som fører til type 2-diabetes.

I 1972 blev Oluf Borbye Pedersen cand.med. fra Aarhus Universitet, hvor han fik universitetets guldmedalje for en prisopgave, og i 1983 forsvarede han sin doktorafhandling samme sted. Han har fået utallige hædersbevisninger for sin forskning, bl.a. Kroc Award fra Uppsala Universitet, Dandy Prisen, Knud Lundbæk Prisen og Handstedgård-Fondens Hæderslegat. Siden 1989 har Oluf Borbye Pedersen været overlæge ved Steno Diabetes Center, Gentofte.

Oluf Borbye Pedersen er en flittig skribent i internationale tidsskrifter, hvor han har forfattet mere end 270 videnskabelige artikler, og han har forelæst på over 200 internationale kongresser.

Oluf Borbye Pedersen er en meget benyttet vejleder for ph.d.-studerende, og han har også været officiel opponent ved mange doktorforsvar både i Danmark og i udlandet.

Ugeskrift for Læger ønsker tillykke med den fornemme pris.