Skip to main content

Frivillige vil yde akut hjælp til medborgere

Journalist Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

16. apr. 2010
3 min.

I Øster Assels og Sillerslev på det sydlige Mors samt i de gamle fiskerbyer Vorupør og Stenbjerg i Thy er landets første akutstationer med hjertestarter, håndsug, ilt mv. netop blevet opsat. Alle fire steder er der oprettet et korps af frivillige med diplom som akuthjælpere.

Og selv om ordningen kun lige er trådt i kraft, er interessen stor i andre dele af regionen, oplyser overlæge Poul Anders Hansen, der er præhospital leder i Region Nordjylland:

»Ja, jeg tror det her kan brede sig som en steppebrand, men nu kører vi det foreløbig som et pilotprojekt på de fire lokaliteter, og så ser vi på erfaringerne. De frivillige akuthjælpere skal kunne yde hjælp ved akutte medicinske tilfælde, og de bliver ikke kaldt ud til hårdt kvæstede ved ulykker. Men de kan give hurtig hjælp ved hjertestop, problemer med vejrtrækning, bevidstløshed, lavt blodsukker mv.«, siger Poul Anders Hansen.

Kaldes ud med sms

Men kan det ikke give falsk tryghed, hvor det ikke betyder noget, om ambulancen kommer lidt senere, fordi akuthjælperne er rykket ud?

»Nej, det kan netop ikke blive en sovepude, for vi ved jo ikke, om de rykker ud. Det er på frivillig basis, og derfor skal ambulancen komme lige så hurtigt, som hvis vi ikke havde haft akuthjælperne. Det foregår på den måde, at regionens sundhedsfaglige disponent i vagtcentralen sender en sms til alle akuthjælpere i området, hvis det på meldingen fra 112 eller ved samtale med anmelderen vurderes, at akuthjælperen kan hjælpe. Når den første taster ind på akutstationen, går der en sms ud til de øvrige, så de ikke behøver møde op. I praksis vil det måske være sådan, at flere kommer samtidig til stationen, og at der rykker to-tre mand ud til patienten. Det kan være en fordel, når der skal bruges hjertestarter«.

Så ordningen er ikke lavet for at lukke munden på borgere, der er utilfredse med akutberedskabet?

»Borgerne i disse områder vil fortsat kræve hurtig respons fra ambulancetjenesten, og det er kun rimeligt. Vi ser det her som hjælp til selvhjælp, hvor man tager vare om hinanden i et lokalområde. Den sociale betydning er stor, og idéen har vi fra England, hvor der er 10.000 uddannede akuthjælpere (first responders)«, siger Poul Anders Hansen.

Regionens lægefaglige direktør, Jens Winther Jensen, afviser, at man går på kompromis med kvaliteten i det akutte beredskab. Tværtimod, mener han:

»Det er jo et supplement og ikke en erstatning. Vi har en ambition om at levere en kvalitet, der giver tryghed i akutberedskabet, og da vi ikke kan plastre hvert hjørne af Nordjylland til med ambulancer, er det vigtigt at opbygge et sådant nært beredskab«, siger Jens Winther Jensen, der er imponeret over den store interesse og positive respons fra lokalsamfundene.

Region Nordjylland har desuden netop overtaget en del af opkaldene til 112, så borgerne med det samme kan få sundhedsfagligt personale på linjen ved alarmopkald.