Skip to main content

Fyldestgørende opslagsværk om idrætsskader

»Idrætsskadebogen 2. udgave« giver indsigtsfuld viden om forebyggelse, diagnose og behandling af idrætsskader. Bl.a. er nye interessante kapitler om idræt og aldring og løbeskader tilføjet. Læs anmeldelse af ledende overlæge Henrik Aagaard.

Cover: FADL's Forlag
Cover: FADL's Forlag

 Henrik Aagaard, ledende overlæge, Sjællands Universitetshospital. Interessekonflikter: Ingen.

12. jun. 2023
3 min.

Fakta

Idrætsskadebogen, 2. udgave

»Idrætsskadebogen« er fagbogen, som bør stå på hylden i alle klinikker, der vurderer, behandler, genoptræner og rådgiver om idrætsskader. Og hvem gør det? Mange, rigtig mange. Eksempelvis almen- og speciallægepraksis, klinikker for fysioterapi og kiropraktik, hospitalernes akutklinikker, ortopædkirurgiske og reumatologiske afdelinger.

Op imod 60% af befolkningen på 16-70 år dyrker idræt eller motion, og som bogen viser, er andelen af motionsaktive over 30 år mangedoblet de seneste 50 år. Det er naturligvis positivt, fordi regelmæssig motion og idræt er den stærkeste faktor til forbedring folkesundheden ved nedbringelse af livsstilssygdomme og forøgelse af levetiden – den sunde, raske levetid vel at mærke. Men motion og idræt har en uheldig bivirkning: idrætsskader. Heldigvis findes der i dag stor viden om forebyggelse, diagnose og behandling af idrætsskader. Det er udbredelsen af denne vigtige viden, »Idrætsskadebogen« har som sin mission.

Ud over anvendelighed som opslagsværk er »Idrætsskadebogen« en god basis lærebog, som enhver med interesse for idrætsskader vil have stor glæde af. Det gælder fagpersoner som læger, fysioterapeuter, kiropraktorer og studerende. Men også idrætsaktive, trænere og ledere vil have nytte af bogen. Danske betegnelser er tilføjet som forklaringer til den faglige terminologi, og sproget er holdt, så lægpersoner vil kunne læse og slå op i den. Bogen er også et oplagt valg som lærebog til efteruddannelse i emnet. Man behøver dog ikke deltage i et kursus for at kunne tilegne sig den nyttige viden om idrætsskader. Den interesserede kan blot dykke ned i bogen og få lærerigt udbytte af det.

Første udgave af »Idrætsskadebogen« udkom i 2007. Den nye 2. udgave repræsenterer en større revision med opdateret viden. Derudover er en række interessante kapitler tilføjet, bl.a. om idræt og aldring, og et specifikt kapitel om løbeskader. Kapitlet om billeddiagnostik er omskrevet helt formodentlig som følge af den faglige udvikling og øgede betydning af billeddiagnostik ved både diagnostik og opfølgning af idrætsskader.

»Idrætsskadebogen« giver en fyldestgørende introduktion til idrætsskader. Den dækker de hyppigst forekommende overbelastningsskader og akutte idrætsskader samt en stor del af de mere sjældne, som man præsenteres for i klinikken. Første generelle del er en spændende indføring til forståelse af biomekanik og idrætsskaders patogenese. Der er kapitler om træning og gennemgang af forskellige former for styrketræning. Første udgave blev bl.a. kritiseret for ikke at fokusere nok på forebyggelse. Den problemstilling kommer 2.-udgaven bedre omkring med tilføjelse af afsnit med fokus på forebyggelse. Derudover er forebyggelse i højere grad behandlet i kapitlerne om biomekanik, årsagsteori og følger af træning og inaktivitet.

I en tid, hvor de hyppigste fagopslag foregår på nettet, kunne redaktionen overveje, om ikke denne udmærkede opslagsbog skal ud som e-bog med mulighed for websøgning. Det fortjener den og dens potentielle læsere.