Skip to main content

Gabestokken indføres ved videnskabelig uredelighed

På redaktionens vegne Ole Haagen Nielsen Torben V. Schroeder

1. jun. 2007
1 min.

Ugeskrift for Læger har tidligere kommenteret et tilfælde af videnskabelig uredelighed [1], som omhandlede plagiering. Sagen blev vurderet i Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), Udvalget for Sundhedsvidenskab, som konkluderede, at forfatteren havde handlet videnskabeligt uredeligt ved forsætligt at have plagieret et udenlandsk arbejde.

Efter diskussion og juridisk rådgivning har redaktionen besluttet i fremtiden at sætte navn på forfattere, der gør sig skyldig i videnskabelig uredelighed. I lighed med Britisk Medical Journal [2] vil vi omtale sådanne tilfælde og lade den uredeliges navn indgå i overskriften.

Det er i Ugeskrift for Lægers interesse at forebygge videnskabelig uredelighed, hvilket overskygger den uredelige forskers naturlige ønske om anonymitet.


Referencer

  1. Nielsen OH, Schroeder TV. Afskrift er uredeligt - men hvad er konsekvensen? Ugeskr Læger 2006;168:3891.
  2. Chalmers I. Role of systematic reviews in detecting plagiarism: case of Asim Kurjak. BMJ 2006;333:594-6.