Skip to main content

Gamle turnuslæger vinder kampen om hoveduddannelse over KBU-læger

KBU-læger har sværere ved at få hoveduddannelsesforløb end gamle turnuslæger. ”Vi presser de yngste og stiller dem ringere,” siger formand for Yngre Læger. Ifølge Danske Regioner må lægerne flytte hen, hvor der er ledige forløb.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

6. jan. 2014
6 min.

De har det ikke nemt KBU-lægerne.

De underlagt den omdiskuterede fireårsregel. Og nu viser et nyt notat fra Yngre Læger, at de presses yderligere fra den gamle gruppe af turnuslæger i kampen om at få et hoveduddannelsesforløb.

Får KBU-læger ikke et hoveduddannelsesforløb senest fire år efter, at de er påbegyndte den kliniske basisuddannelse, må de stort set droppe drømmen om en speciallægeuddannelse i Danmark.

De mere end 1000 læger på den gamle turnusordning havde i 2013 42 procent sandsynlighed for at få et hoveduddanneslesforløb, viser notatet.

Sandsynligheden for et forløb for KBU-læger var derimod 34 procent.

Dermed er KBU-lægerne under et "dobbelt-pres", dels fra turnuslægerne, dels fra fireårsreglen, pointerer Yngre Læger:

"Der hersker ingen tvivl om – og tallene bekræfter det – at fireårsreglen presser de yngre og stiller dem ringere," siger formand for Yngre Læger Camilla Rathcke og fortsætter:

"Så længe vi har puklen af kandidater fra turnusordningen, så har vi nogle læger, der i kampen om en uddannelsesstilling, har et fortrin i forhold til de læger, der er underlagt fireårsreglen. Turnuslægerne har jo tiden til at skaffe sig erfaring og kompetencer, og derfor står KBU-lægerne og turnuslægerne ikke lige, når de søger hoveduddannelsesforløb."

KBU-læger har fået det sværere

Tallene fra Yngre Læger viser også, at det er statistisk set er blevet sværere for KBU-lægerne at få et hoveduddannelsesforløb.

Hvor KBU-lægerne i 2012 havde 38 procent sandsynlighed for et forløb, er det nu faldet til 34 procent.

I en overgangsfase, hvor der stadig er mange turnuslæger, er Yngre Læger helt overbevist om, at det kan være endnu en grund til, at mange yngre læger ender med at falde for fireårsreglen:

"Vi ser i Yngre Læger med bekymring på disse forhold, for de mange læger kan ufrivilligt ende uden et speciale og dermed tabes de for sundhedsvæsenet", siger Camilla Rathcke.

Danske Regioner: Der er jo stadig ledige forløb

Ulla Astman (S), formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner kan godt forstå, at Yngre Læger er "frustrerende". Men så længe der er ledige hoveduddannelsesforløb, mener formanden ikke, at der skal ske ændringer:

"Alene i Videreuddannelsesregion Nord var der mere end 30 ubesatte hoveduddannelsesstillinger sidst, vi slog dem op fordel på over ti specialer. Jeg mener ikke, at vi skal lave særregler. Lægerne må flytte ud i de områder, hvor der er stillinger, og hvor der er patienter. At man gerne vil klumpe sig sammen nogle steder og vente på ønskespecialet, kan jeg have forståelse for, men omvendt må jeg også sige, at folk inden for andre uddannelsesretninger ofte må vælge andet end det, som de lige først havde tænkt sig", siger Ulla Astman.

Flere forlader faget

Traditionelt set har Sundhedsstyrelsen opereret med en tommelfingerregel om, at fem procent af en lægeårgang aldrig bliver læger i den primære eller sekundære sektor. Nogle forlader faget, andre går til eksempelvis medicinalindustrien.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser ifølge Jyllands-Posten, at hver femte læge underlagt fireårsreglen ser ud til at være faldet. Dermed vil det danske sundhedsvæsen miste langt flere læger end hidtil antaget.

"Vi er i stigende grad ved at uddanne en stor gruppe læger til ufrivilligt ikke at kunne blive speciallæge i Danmark. I stedet rejser de til udlandet eller bliver ansat i andre brancher, medicinalindustrien eksempelvis. Og det var ikke helt det, der var intentionen med fireårsreglen", siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

Forløb i Øst er sværest

Tallene fra Yngre Lægers notat viser også, at det er langt sværere for en KBU-læge at få hoveduddannelse i videreuddannelsesregion Øst end de to andre.

Hvor sandsynligheden for et hoveduddannelsesforløb er på sølle 25 procent for KBU-lægerne i Videreuddannelsesregion Øst er den på 38 procent i Nord og 40 procent i Syd.

"Jeg er helt sikker på, at mange af de turnuslæger, der endnu ikke har fået et forløb, er beskæftiget med forskning eller andre længerevarende projekter og forløb. Det er typisk i de større universitetsbyer, hvor de skaber sig et fagligt netværk. Derfor kan konkurrencen også være endnu større i de områder, særligt i hovedstaden," siger Camilla Rathcke.

Vi tuder ikke, vi slår alarm

Tuder Yngre Læger ikke konstant over fireårsreglen og forholdene for KBU-lægerne?

"Vi tuder ikke, vi slår alarm. For vi er underlagt en fuldstændig uhensigtsmæssig regel, hvor vi ser præcis det modsatte end hensigten. Man ønskede speciallæger hurtigere, nu taber vi en masse i et langt større omfang end hidtil antaget. Eksempelvis også fordi de unge læger nu kæmper på ulige vilkår. Det går i sidste ende ud over patienterne, og derfor er det vores ansvar i Yngre Læger at belyse problemet, og det er det, vi arbejder på konstant", siger Camilla Rathcke.

YL: Flere uddannelsesforløb tak

Hvad er løsningen på denne problematik med turnuslægerne?

”Generelt arbejder vi på at få fireårsreglen ændret, og det håber vi at få succes med. På den korte bane kunne flere hoveduddannelsesforløb imødekomme, at der er så stor en gruppe turnuslæger, der ikke er underlagt fireårsreglen, men som endnu ikke er i speciallægeforløb, og dermed presser de yngste,” siger hun.

Ulla Astman, Danske Regioner, afviser at øge antallet af hoveduddannelsesstillinger, når der er ledige forløb. Men hun understreger samtidig, at fireårsreglen ikke er opfundet i Danske Regioner:

"Yngre Læger er velkomne til fortsat at komme med forslag til afløsning på fireårsreglen. Vi føler ikke noget ansvar for, at det er os, der skal på banen", siger hun.

Yngre Læger har to gange undersøgt antallet af turnuslæger, der endnu ikke har fået hoveduddannelsesforløb. Den gode nyhed er, at tallet langsomt falder, da de løbende får hoveduddannelsesforløb. Den dårlige nyhed er, at der fortsat vil gå flere år, hvor turnuslæger og KBU-læger søger de samme forløb.

Videreuddannelsesregion Syd oplever som den eneste region i andet kvartal 2013, at det er blevet en anelse lettere for KBU-læger at få en hoveduddannelse. Sandsynligheden er steget fra 37 til 40 procent.

Regeringen nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, der skal give en status på den lægelige videreuddannelse, herunder fireårsreglen. Notatet blev omsendt til Folketingets partier før nytår.

Der er sidste møde i arbejdsgruppen, hvor Yngre Læger sidder med, i slutningen af januar. Herefter er det forventningen, at der vil blive fremlagt et eller flere ændringsforslag til fireårsreglen, der så skal findes politisk flertal for.

I 2008 var der 15 procent ledige hoveduddannelsesforløb. I 2013 var det faldet til 7 procent.

I Videreuddannelsesregion Syd er man gået fra 24 procent til 7 procent ledige hoveduddannelsesforløb. I Nord fra 20 procent til 12 procent. I Øst fra 6 procent til 2 procent, viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

FAKTA

Sandsynlighed for at opnå hoveduddannelsesforløb for henholdsvis læger med turnus og KBU i 2012-2013

2012-2

Region Nord: Turnus 40,8, KBU 39,9

Region Syd: Turnus 50,0, KBU 42,1

Region Øst: Turnus 43,9, KBU 32,3

Landsplan 2012: Turnus 43,8, KBU 37,4

2013-2

Region Nord: Turnus 42,7, KBU 37,6

Region Syd: Turnus 37,0, KBU 40,0

Region Øst: Turnus 42,9, KBU 24,7

Landsplan 2013: Turnus 41,1, KBU 33,7

Kilde: Yngre Læger, notat efteråret 2013. Beregninger er baseret på tallene om antal ansøgninger til hoveduddannelsesstillinger fra læger med henholdvis turnus og KBU. Det antages, at turnus og KBU i gennemsnit har søgt det samme antal specialer. Men da turnuslæger ikke har samme tidsfrist, kan den antagelse naturligvis diskuteres. Men ingen andre, hverken regioner eller myndighederne, har undersøgt, hvordan turnuslæger påvirker KBU-lægers chance for et hoveduddannelsesforløb.