Skip to main content

Generalforsamling

Lægernes Pensionskasse

9. mar. 2009
1 min.

Der afholdes generalforsamling fredag den 24. april 2009 i tilknytning til læge- og repræsentantskabsmødet i Lægeforeningen. Mødet finder sted i Aalborg, Hotel Hvide Hus.

Generalforsamlingen består af højest 125 delegerede, som er valgt blandt pensionskassens medlemmer. Resultatet af valg af delegerede til generalforsamlingen 2009 offentliggøres inden udgangen af januar 2009.

Ethvert medlem af pensionskassen har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog alene de delegerede til generalforsamlingen i pensionskassen, der har stemmeret. Medlemmer, der ikke er delegerede, og som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse herom til pensionskassen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen?

Enhver delegeret har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen så betids, at forslaget kan indgå i indkaldelsen til generalforsamlingen og ikke senere end den 15. februar 2009.

Såfremt mindst 2 % af dem, der på begæringstidspunktet er medlemmer af pensionskassen, skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen, har disse medlemmer ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen. Kravet skal være fremsat skriftligt over for bestyrelsen så betids, at forslaget kan indgå i indkaldelsen til generalforsamlingen og ikke senere end den 15. februar 2009.