Skip to main content

Generalforsamling 2019 i Lægernes Pension

Der er generalforsamling i Lægernes Pension tirsdag den 9. april 2019 kl. 13 på Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg.
18. mar. 2019
2 min.

Generalforsamlingen består i år af 110 delegerede, som er valgt blandt pensionskassens medlemmer. Som medlem af Lægernes Pension har du ret til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret. Hvis du ikke er delegeret, men ønsker at møde på generalforsamlingen, skal du give os besked senest 6. april 2019 på mail til gf2019@lpb.dk.

Dagsorden og forslag til generalforsamlingen

a. Valg af dirigent

b. Godkendelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen

c. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år

d. Fremlæggelse af det af revision, bestyrelse og direktion underskrevne årsregnskab til godkendelse

e. Fastsættelse af medlemsbidrag

f. Forslag fra bestyrelsen, delegerede eller medlemmer

g. Godkendelse af lønpolitik

h. Bestyrelsens vederlag

i. Valg af bestyrelse

j. Valg af revisorer

k. Eventuelt

Under punkt f vil følgende forslag fra bestyrelsen og delegerede blive behandlet:

Forslag fra bestyrelsen

  • Forslag til generel bemyndigelse.

Forslag fra delegerede

Forslag fra Liste Ansvarlig pension

  • Generalforsamlingen henstiller, at der udøves aktivt ejerskab overfor selskaber, der modarbejder Paris-aftalens målsætning om højst 2 graders global opvarmning og så tæt på 1,5 grader som muligt.

  • Det indebærer, at Lægernes Pension udtager 10 blandt de største energiselskaber til dialog om Paris-aftalen og scenarieanalyser inden pensionskassens generalforsamling i 2020.

Forslag fra delegeret, Peder Klement Jensen

Forslag til elektronisk tilmelding som delegeret til Lægernes Pensions generalforsamling.

Undertegnede foreslår at det bliver muligt at tilmelde sig som delegeret til Lægernes Pensions generalforsamling med digital signatur. Dels burde alle personoplysninger fremgå af Lægernes Pensions egne oplysninger. Det burde ej heller være nødvendigt at bekræfte, at man er medlem samt kun er kandidat og stiller »på denne liste«. Ligeledes burde Lægernes Pension vide om vi er i arbejde eller ej.

Det burde være nemmere for alle parter, hvis tilmeldingen kan foretages elektronisk også selv om man eventuelt bare skal bekræfte ovenstående.

De fuldstændige forslag kan læses på lpb.dk.