Content area

|

Generalforsamling i Lægernes Enkekasse

Dagsorden Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse Aktuaren forelægger aktuaropgørelse og bonusforslag Forslag om vedtægtsændring samt forslag om at fusionere Lægernes Enkekasse med Lægernes Pensionskasse Under Afvikling Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt Såfremt der ikke opnås kvalificeret majoritet for forslagene under dagsordenens pkt. 5, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der vil blive afholdt tirsdag den 20. maj 2003 kl. 17.00 i Domus Medica, Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø.
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Henrik Isaksen Dietz | 18/04
2 kommentarer
af Bjørn Asser Hansen | 17/04
1 Kommentar
af Christian Emil Møller | 17/04
8 kommentarer
af Søren Bache | 17/04
3 kommentarer
af Kristina Herbst | 17/04
2 kommentarer
af Morten Holm | 16/04
2 kommentarer
af Poul Henning Madsen | 16/04
6 kommentarer