Skip to main content

Generalforsamling i Lægernes Enkekasse

2. nov. 2005
1 min.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Formanden aflægger beretning

  3. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse

  4. Aktuaren forelægger aktuaropgørelse og bonusforslag

  5. Orientering om fusionsplaner for 2003

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  7. Eventuelt

Uddrag af årsberetning og regnskab for Lægernes Enkekasse 2001

Regnskabsberetning

Med virkning fra den 1. juli 2001 er der foretaget bonusopskrivning af de løbende pensioner med 4,59 pct. For de øvrige pensioner er der foretaget bonusopskrivning af præmiereserven med 5,99 pct. for den skattefri del og med 3,95 pct. for den skattepligtige del.

Bestyrelsen for Lægernes Enkekasse:

Jørgen Rosenbeck-Hansen (formand)

Per Hors

Agnes Hauberg

Steen Tinning (næstformand)

Per Udsen.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger, og revisionspåtegningen er underskrevet den 2. april 2002 af statsaut. revisor Erik Lund.