Content area

|

Generalforsamling i Lægernes Pension

Der er generalforsamling i Lægernes Pension fredag den 22. april 2022. Generalforsamlingen afholdes som en fysisk generalforsamling på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København K. Generalforsamlingen starter kl. 13.00 med forventet sluttidspunkt kl. 16.30.

Generalforsamlingen består i år af 125 delegerede, som er valgt blandt pensionskassens medlemmer. De delegerede får direkte besked om deltagelse på generalforsamlingen.

Som medlem af Lægernes Pension har du ret til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret. Hvis du ikke er delegeret, men ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest tirsdag den 19. april 2022 på www.lpb.dk/tilmelding.

Dagsorden og forslag til generalforsamlingen

a. Valg af dirigent

b. Godkendelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen

c. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år

d. Forelæggelse af årsrapport 2021 til godkendelse

e. Fastsættelse af medlemsbidrag

f. Orientering om nyt pensionsprodukt

g. Forslag fra bestyrelsen, delegerede eller medlemmer

h. Godkendelse af lønpolitik

i. Bestyrelsens vederlag

j. Valg af bestyrelse

k. Valg af revisorer

l. Eventuelt

Under punkt g vil følgende forslag blive behandlet:

Forslag 1 fra bestyrelsen

Godkendelse af vedtægtsændring om forlængelse af valgperiode for lægelige bestyrelsesmedlemmer.

Forslag 2 fra listen Atomvåbenfri Investering

Forslag om henstilling om afvikling af investeringer i virksomheder, der er involveret i fremstilling, vedligeholdelse eller servicering af atomvåbensystemer.

Forslag 3 fra listen Læger for Klimaet

Intensivering af aktivt ejerskab i forhold til banker der modarbejder Paris-aftalen.

Forslag 4 fra listen Læger for klimaet

Frasalg af investeringer i fossile selskaber der modarbejder Paris-aftalen og/eller ikke har en Paris-kompatibel forretningsmodel.

Forslag 5 fra delegeret Thomas Damgaard Jessing

Lægernes Pension afvikler alle investeringer i udstedelser fra den kinesiske stat og selskaber 100 pct. ejet af den kinesiske stat.

Forslag 6 fra delegeret Mathilde Sofie Lund Jakobsen

Forslag om, at Lægernes Pension senest på næste ordinære generalforsamling skal fremlægge plan for implementering af, hvordan nye såvel som eksisterende medlemmer kan få mulighed for depotsikring.

Forslag 7 fra listen FADL

Forslag om Lægernes Pensions investeringer i ejendomme.

Forslag 8 fra listen FADL

Forslag til vedtægtsændring om afholdelse af delegeretvalg hvert år.

Forslag 9 fra listen Lige Pension

Forslag om igangsættelse af en uvildig undersøgelse om indførelse af kønsneutralt grundlag, hvorefter bestyrelsen skal udarbejde et beslutningsgrundlag til behandling på den ordinære generalforsamling 2023.

Forslag 10 fra listen Lige Pension

Forslag om, at Lægernes Pension skal til generalforsamlingen i 2023 udarbejde en plan for, hvordan man i højere grad kan tilgodese andre end ægtefælle/samlever.

Forslag 11 fra bestyrelsen

Bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne anmelde de på generalforsamlingen vedtagne ændringer.

De fuldstændige forslag kan læses på www.lpb.dk/gf2022. Her kan referatet også læses senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer