Skip to main content

Glostrup Hospital har knækket energiforbrugskurven

Kasper Tveden, kaspertveden@gmail.com

18. mar. 2010
4 min.

På gangen ind til Driftsafdelingen hænger en opslagstavle, der er klistret til med gule sedler som »Mere økologisk mad i kantinen« og »Miljø- og kemikaliepolitik - Hvad vil vi?«

»Vi prøver hele tiden at sætte nye projekter i gang, og vi er hele tiden åbne over for nye ideer fra personalet på hospitalet,« siger Jan Søderberg.

Siden ansættelsen som miljøkoordinator tilbage i 2002 har Jan Søderberg haft fokus på energibesparelse, og det har sat miljøet på dagsordenen. I samråd med driftschef Morten Christiansson har Jan Søderberg blandt andet fået udskiftet styresystemerne og kabinerne i de gamle personaleelevatorer, der slugte en masse strøm, og selvom investeringen kostede en million kroner, tjente den sig ind igen i løbet af tre år.

»Når en afdeling skal renoveres, bliver vi i dag taget med på råd fra starten, så de energibesparende forslag kan tænkes ind så tidligt som muligt. Tag nu, hvis der skal skiftes eller installeres kølesystem på en afdeling, så er det jo oplagt samtidigt at se på, hvordan man kan lave solafskærmning,« siger Jan Søderberg.

Fokus på energiudnyttelse

For Morten Christiansson har det vigtigste været at knække kurven for brugen af energi, og især på varmeforbruget er belønningen indkasseret, efter hospitalet skiftede fra dampopvarmning til fjernvarme med varmt vand fra eget kraftvarmeanlæg i 2008. Siden er det samlede varmeforbrug faldet med 12 procent fra 2007 til 2008. Endnu er tallene ikke opgjort for 2009.

Vedrørende vand- og energiforbruget er der stadig en stigning, men stigningen er faldende, og forventningen er, at kurven vil stagnere i løbet af 2010.

»I og med at stort set alt nyt hospitalsudstyr er yderst energikrævende, er det en lang proces at få vendt skuden. Når der købes en ny skanner, kræver den meget strøm, og der skal derfor mange andre tiltag til at udligne det energiforbrug,« siger Morten Christiansson.

Som en del af kontrakten med den øverste ledelse på Glostrup Hospital skal Morten Christiansson komme med tre nye tiltag til 2010, der skal have fokus på nedsættelse af energiforbruget.

»Vi er derfor ved at kigge på forskellige forslag om, hvordan vi eventuelt kan udnytte solceller i hospitalets facader, og hvordan vi kan genvinde overskudsvarme,« siger han.

Små skridt

Mange bække små gør som bekendt en stor å, og mange af tiltagene på Glostrup Hospital har været i småtingsafdelingen. Blandt andet er der på hospitalet gjort en indsats ude på afdelingerne for at mindske papirforbruget, og det papir der skal til makulering.

Siden opfordringen gik rundt til de forskellige afdelinger, er papir til makuleringen faldet med seks procent, og i samme periode er indkøbet af miljørigtigt papir steget fra 94 procent til 97 procent.

»Der hersker en positiv ånd på de forskellige afdelinger, og vi har haft held med at fine nogle tovholdere ude i afdelingerne, som ønsker at arbejde sammen med os om miljøforbedringer, og det påvirker så de andre personer på afdelingerne,« siger Jan Søderberg.

Ifølge Morten Christiansson er der skabt en positiv ånd, hvor ideerne får lov til at komme frem i lyset. Han nævner som eksempel, at en af teknikerne på Byggeteknisk Afdeling i forbindelse med en forestående renovering af ventilationssystemet i hospitalskøkkenet kom med en idé til, hvordan man kunne genbruge overskudsvarmen fra ventilationsanlægget, der ellers bare ryger ud som varm luft til fuglene.

»Vores teknikere har i mange år haft fokus på energibesparelse, og det behøver ikke at være hardcore teknologiske investeringer. Mange af tiltagene er meget simple, men i stedet for at parkere dem i en skuffe gør vi noget ved dem,« siger Morten Christiansson.

Langt fremme med organiseringen

Blandt Region Hovedstadens 14 somatiske hospitaler er Glostrup det hospital, der er længst fremme med hensyn til at organisere sig omkring miljø og bæredygtighed, lyder vurderingen fra chefkonsulent Poul Heller Bunde i Bygherre-afdelingen.

»På Glostrup Hospital har de tidligt placeret miljø- og energihensynet centralt i én enhed, og de har samtidig gjort det på et tidspunkt, hvor der ikke har været dekreter oppefra i modsætning til i dag,« siger Poul Heller Bunde og refererer til regionrådsbeslutningen fra april 2008, hvor det fremgår, at miljø- og energihensyn skal tænkes ind i alle fremtidige renoveringer og nybebyggelser.

Fakta

Sammenlignet med hovedstadens samlede gennemsnitsforbrug, der både dækker over somatiske og psykiatriske hospitaler, ligger Glostrup Hospital under i forbruget af vand, varme og el. Tallene er for 2008.

Vandforbrug, l pr. m2: Samlet Region Hovedstaden 650. Glostrup: 560

Elforbrug, kWh pr. m2: Samlet Region Hovedstaden 97. Glostrup 86

Varmeforbrug, kWh pr. m2: Samlet Region Hovedstaden 191. Glostrup 184