Skip to main content

Gruppecoaching af yngste læger en efterspurgt vare

Region Midt tilbyder fra august de yngste læger et kursus, som skal forbedre deres evne til at håndtere ydre og indre pres på tid og ressourcer. Et lignende projekt i Region Nordjylland tiltrækker deltagere helt fra Region Syd.

concept: public speaker divides two groups
concept: public speaker divides two groups

Christian Møller Nielsen, hrmoeller@gmail.com

3. jun. 2014
4 min.

En del af de yngste læger, som endnu ikke har fundet plads på en hoveduddannelse, oplever et stort pres, både indefra og udefra. Overgangen fra lærebøgerne til klinikken, femårsreglen og det ambitiøse miljø skaber pres udefra, mens det indvendige pres ofte kommer af egne høje ambitioner koblet med et ønske om balance mellem arbejde og privatliv.

Region Midtjyllands Center for Kompetenceudvikling har været bevidst om problemet i et stykke tid og udvider derfor nu kursuskataloget med et tilbud til de yngste læger, som skal gøre dem bedre til at reflektere over karrieren og håndtere lægelivets udfordringer. Til august gennemfører regionen derfor ”Gruppecoaching for KBU/introlæger” med tre hold á 8-9 læger. Forløbet er tilrettelagt som hyldevare, så håbet er, at det bliver forlænget til et fast tilbud til alle regionens yngre læger.

Ambitiøse og alene

Initiativet er etableret af overlæge, ph.d. på Anæstesiologisk Afdeling på AUH Skejby, Lydia de Lasson, og sociolog, ph.d. Eva Just, som begge har en uddannelse som coach. Sammen har de kørt to tidligere forskningsprojekter med gruppecoaching af yngre læger. Resultaterne har været så lovende, at Region Midtjylland er blevet overbevist om at overføre projektet til det almindelige kursusudbud. Det glæder Lydia de Lasson, som ser et stort behov.

”Et gennemgående træk hos de yngre læger, vi har mødt i forløbene hidtil, er at de føler de arbejder alene. Deres ansættelser er korte og de bruger ikke kollegerne til sparring om vanskelige, professionelle problemstillinger. Lægekulturen er en ambitiøs kultur og det skal den være, men der er ikke så meget plads til den refleksion, de yngre læger efterspørger,” siger Lydia de Lasson.

Et gennemgående træk hos de yngre læger, vi har mødt i forløbene hidtil, er at de føler de arbejder alene. Deres ansættelser er korte og de bruger ikke kollegerne til sparring om vanskelige, professionelle problemstillinger. Lægekulturen er en ambitiøs kultur og det skal den være, men der er ikke så meget plads til den refleksion, de yngre læger efterspørger. Lydia de Lasson, overlæge, ph.d. på Anæstesiologisk Afdeling på AUH.

Gruppecoachingen sætter system i den efterspørgsel. Lægerne fortæller om deres fagprofessionelle problemstillinger og kollegerne kommer med inputs og stiller spørgsmål, så den enkelte får hjælp til selv at finde løsningerne.

Stadig forskningsprojekt

Lydia de Lasson og Eva Just har coachet yngre læger i forskningsregi siden 2010, hvor en fælles interesse i emnet blev til et pilotprojekt om gruppecoaching af tre hold læger. I 2011 fik makkerparret publiceret en kvalitativ artikel om det første hold i Ugeskriftet med uddannelsesansvarlig overlæge Bente Malling som medforfatter. For tiden pågår arbejdet med at skrive om hold to og tre og publicere i et internationalt tidsskrift.

På trods af gode evalueringer har Lydia de Lasson og Eva Just ingen planer om at lade stå til. Det kommende projekt får også forskningsoverbygning, så evalueringen og optimeringen af forløbet kan fortsætte.

”Jeg tror ikke, vi har skabt en guldklump, som nu skal udbredes til alverden. Ved at forske videre på det kan vi forhåbentlig fastslå, hvor coaching virker og hvor den kommer til kort. Vi skal indfri lægernes behov, det står og falder projektet med. Alt efter om det lykkes, bliver projektet forlænget,” siger Lydia de Lasson.

Nordjysk projekt med deltagere fra både Syd og Midt

En anden, der håber på forlængelse, er udviklingskonsulent Anne Zimmer fra Region Nordjylland Koncern HR. Hun oplevede som underviser på de obligatoriske kommunikationskurser for KBU-læger, at lægerne efterspurgte mere systematisk og fagpersonlig sparring.

Med støtte fra regionens pulje til rekruttering og fastholdelse har hun siden 2012 oprettet gruppeforløb, hvor yngre læger lærer at bruge modellen ”Kollegial respons” til at styrke deres professionelle udvikling. Målet er, at lægerne efter et introduktionsforløb faciliteteret af Anne Zimmer fortsætter selvstændigt med hende som supervisor. På forløbene kommer deltagere så langt væk fra som Region Syd.

”Jeg er glad for, at også Region Midt har fokus på yngre lægers arbejde med at udvikle og styrke deres professionalisme. Der er et kæmpe, ubrugt potentiale i hele sundhedssystemet for at yngre kolleger bruger hinanden til sparring,” siger Anne Zimmer.

Bedre klinikere og ægtefæller

Efterspørgslen kan også mærkes i Aarhus, hvor forløbet blev fyldt op hurtigere end ventet. Fra at være et lille forskningsprojekt er det blevet en regional hyldevare, som alle yngste læger kunne tilmelde sig frem til deadline 9. maj. En grund til, at efterspørgslen er stor, er ifølge Lydia de Lasson, at kurset lærer lægerne at forebygge konflikter både ude og hjemme.

”Vi ser, at vores tidligere kursister også kan bruge coachingteknikken til at undersøge, hvem de står overfor, og spørge ind til deres synspunkter på en sag. Det har gjort, at de føler de forstår patienterne bedre, klarer sig bedre i samarbejdsrelationer og på den måde forebygger konflikter. Faktisk har mange oplevet, at de også bliver bedre til at snakke med familien derhjemme.”