Skip to main content

»Han er altid på yngre lægers side«

PROFIL - Hæder for sin forbilledlige indsats som uddannelsansvarlig overlæge har trukket Troels Kodal frem i rampelyset. Men han befinder sig bedst i kulissen. Og i fuld fart på sin strandsejler i vandkanten på Fanø.

Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal, der som den første modtog Lægeforeningens Ærespris.
Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal, der som den første modtog Lægeforeningens Ærespris.

Dorte R. Jungersen, doj@dadl.dk
Foto: Sydvestjysk Sygehus

9. maj 2017
4 min.

Troels Kodal, uddannelsesansvarlig overlæge på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, er tidligere ungdomsmester i stangspring. Og for nylig blev han også "mester" i uddannelse, da han som den første modtog Lægeforeningens nystiftede ærespris for sin indsats, der har ”givet genlyd i hele Danmark, og som nu i stigende grad får unge læger til at søge mod det vestjyske”, som det bl.a. hed i indstillingen.

”Det gjorde mig rørt, da jeg fik brevet fra Lægeforeningen, og der skal ellers meget til. Tænk at få en så fin pris – som jo ikke er en specifik uddannelsespris – for et arbejde, vi har gjort i mange år, og som vi ved, virker”.

Troels Kodal siger sjældent "jeg", men oftest "vi". Og der var kun ganske få, der vidste, at han skulle have prisen, der blev uddelt på Lægeforeningens årsmøde i slutningen af april, dagen før hans sølvbryllup.

En af de indviede var Karin Østergaard, uddannelseskoordinerende yngre læge: ”Han bad os om ikke at sige det videre og om ikke at gøre et nummer ud af det, fordi – som han altid siger – det jo ,er en fælles indsats'. Han er yderst beskeden”.

I gymnasiet i Esbjerg havde Troels Kodal en fysiker i maven, men trangen til at ”ville hjælpe andre” gjorde udfaldet. Han er altid gået efter at blive ”den bedste fagmand i klinikken”. Men et kvalitetsudviklingskursus sammenholdt med, at ingen stod på spring til tjansen som uddannelsesansvarlig tilbage i 2004, blev til et sporskifte og et farvel til klinikken. Ambitionen var nu at vise, at uddannelse og drift ikke er hinandens modsætninger, men fint går hånd i hånd.

Faktaboks

Fakta

”Jeg har det godt med at stå i kulissen og være med til at løfte yngre kræfter op”, lyder det fra den fortsat stærkt sportsaktive Troels Kodal, der både ror kajak og har spillet håndbold, men dog altid har befundet sig bedst inden for atletikken, hvor ”man sætter et hold af dem, der hver især er bedst på deres felt”.

Det er Troels Kodals fortjeneste, at uddannelseslægerne månedligt samles og kan tale frit fra leveren om det, der ikke virker. At man på første dag som helt ny modtager en pose med samtlige koder og adgangskort. Og han finder det naturligt, at hans telefon er døgnåben. Og at han ringer og byder de nye velkommen for at finde ud af, hvad der interesserer dem, og hvilke kompetencer og drømme de har med – har de f.eks. lige været på barsel og har derfor brug for en lempeligere opstart? Og så er hans erfaring, at ”introduktion i store mængder betaler sig”.

Jan Vork, overlæge på Sydvestjysk Sygehus’ FAM, kan tale længe om Troels Kodals engagement: ”Man risikerer at få en e-mail fra ham på alle tider af døgnet. Han er utrolig vellidt og varm og vil folk det bedste. Han kan se muligheder i alle og ringer også til de unge læger undervejs for at høre, hvordan det går. Og så er han hverken selvpromoverende eller modtagelig for ros, som han helst videresender til andre”.

Karin Østergaard stemmer i: ”Han står altid på yngre lægers side og er altid tilgængelig. Der er talrige eksempler på folk, der en sen aften finder ud af, at de mangler et dokument i forbindelse med, at de skal sende en ansøgning. Så ringer de til Troels, og det er fremskaffet kort tid efter”.

Da Troels Kodal på et tidspunkt havde taget initiativ til en kursusrække og ved første kursusgang blev mødt af et aflåst lokale, var hans reaktion: ”Nu ved vi, hvad problemet er, så skal vi bare have det løst". ”Troels er aldrig negativ”, siger Karin Østergaard.

I hjemmet i Esbjerg er der endnu en "låst dør", der skal åbnes – en nyindkøbt cello, han ikke kan spille på. Endnu. Men det kommer: Og man ”kan lære meget på YouTube”.

Troels Kodal er hele tiden i bevægelse. Ikke noget med at hvile på de mange laurbær, som han har akkumuleret i de senere år – herunder Uddannelses- og Kollegialitetsprisen, som uddeles af Lægeforeningen Syddanmark.

Også i bogstaveligste forstand er der megen bevægelse. Ja, ligefrem fart over feltet. Både når Troels Kodal taler – han har meget på hjerte – og også efter, at rulleskøjterne i de senere år er blevet erstattet af en liggecykel. Senest har han anskaffet en strandsejler, som han drøner rundt på i strandkanten på Fanø med 50 km i timen.