Skip to main content

Man må have den dybeste respekt for Hans Kornø Rasmussen og hans projekt: i løbet af et halvt år at bringe sig i form til at besejre Mont Ventoux på cykel. For den 59-årige djøffer, der udklækkede ideen en vinterdag i 2007, er så langt fra at være sportsmand, som man næsten kan komme. Tværtimod beskriver han sig selv som afdanket levemand, der gennem et langt liv har taget for sig af bordets glæder, røget og drukket flittigt. Et ildebefindende og diagnosen KOL gjorde imidlertid, at han måtte indse, at der skal et radikalt kursskifte til, hvis han vil bevare et aktivt og spændende liv.

Med humor og glimt i øjet beskrives forandringens anatomi - hvorledes en dedikeret livsnyder må finde en tilpas ekstrem udfordring som lokkemad for livsstilsændringen. Ingen lunkne, halvhjertede løsninger her. Kun en udfordring, som er på grænsen til det umulige, vil kunne vække den slumrende sportsånd og feje tidligere skepsis over for spejderagtig sundhedsfanatisme til side. Med ægte pionerånd skal nye indre landskaber udforskes, for det er ikke nok bare at generobre tabt kropsligt terræn.

Som sundhedsperson, der arbejder med motiverende samtaler, er det både tankevækkende og inspirerende at blive indført i Hans Kornø Rasmussens refleksioner. Det er lærerigt at se, hvorledes han bærer sig ad med systematisk at omsætte ide til handling. Krop og psyke skal bygges op til udfordringen. Fokusering og udholdenhed kender forfatteren til fra sit arbejde, men ikke inden for det kropslige felt. Derfor søger han bistand fra både netværket og professionelle folk, som hver især bidrager til at gøre projektet konkret og dermed muligt at føre ud i livet. En del af afsnittene skrives af coachen Torben Bremann, som står for de mentale tricks samt udarbejdelsen af trænings- og kostprogrammet. Jeg har ikke kompetencen til at vurdere lødigheden af de præcise anbefalinger, men kan konstatere, at de i hvert fald virker i dette tilfælde. Desuden er jeg helt enig med Torben Bremann i, at den tillid Hans Kornø Rasmussen har til sine hjælpere - inklusive lægerne på sidelinjen - er af afgørende betydning for projektets succes. Glædeligt at de citerede læger straks er optaget af at forsøge at hjælpe deres patient til at nå sit mål, selv om det ved første øjekast kan se ret umuligt ud. Hvor der er vilje er der en vej. Det er i orden at tænke stort.

Måtte denne bog blive inspirationskilde for mange mennesker, der har mod på at skabe forandring i deres eget liv. Den kan også anbefales varmt til læger og andet sundhedspersonale med interesse for emnet. Det er velgørende med et kvalificeret modspil til de debatindlæg, som sætter lighedstegn mellem livsnydelse og liberal udskænkning af alkohol uden blik for, hvilke livgivende kræfter der kan ligge i at vælge mageligheden fra til fordel for en mere energisk livsform. Dette er ikke et indlæg fra en dydig sundhedsapostel, men en velskrevet, nøgtern bog, der ikke lægger skjul på, at der er op- og nedture i et forløb, hvor krop og psyke tæmmes med viljens magt. Et ærligt bud på hvordan forandring kan lykkes, hvis man virkelig vil det. Og så er det modigt at annoncere sin drøm og dermed risikere at mislykkes i fuld offentlighed. For med Torben Bremanns ord går vejen til succes gennem fiasko, og kun dem, der tør tage store chancer i livet, får mulighed for at høste de store succeser.

FAKTA

Titel: Hans og bjerget

forfattere Hans Kornø Rasmussen Torben Bremann.

Forlag: People's Press. 2009

Sider: 159

Pris: 155 kr.

ISBN: 13-978-87-70555-76-0