Skip to main content

Hjertets pumpefunktion og kredsløb

Redaktionen
16. okt. 2006
01 min

The John and Birthe Meyer Foundation har givet 7 mio. kr. til Anæstesiologisk Forsk-ningslaboratorium og til overlæge dr.med Erik Sloth, der leder laboratoriet. Midlerne skal dels bruges til opgradering af det eksisterende ultralydsudstyr og dels til helt nyt udstyr til forskning og udvikling af undersøgelser med Doppler-ultralyd i forbindelse med behandling af hjertepatienter.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen