Skip to main content

Højesteretsdommer: Læger har ytringsfrihed som alle andre

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

25. nov. 2011
1 min.

Læger, der udtaler sig kritisk om deres egen arbejdsplads risikerer at blive beskyldt for illoyalitet af deres ledelse.

Men loyalitetsbegrebet i den offentlige sektor har taget overhånd, skriver Højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen i en kronik i det kommende nummer af Ugeskrift for Læger. For grundloven - og dermed dens beskyttelse af ytringsfriheden - gælder også for læger.

Findes der regler i regioner og på sygehuse, som ikke respekterer denne grundlæggende, personlige ytringsfrihed, ja så hører de ingen steder hjemme. Og insisterer ledelsen på at se - og godkende - udtalelser fra en læge til pressen, så kan han eller hun roligt ignorere kravet.

Der er dog nogle ting, som offentligt ansatte - herunder selvfølgelig læger - skal holde sig for øje, når de udtaler sig. De skal især huske udtrykkeligt at udtale sig "på egne vegne" og altså ikke på vegne af den institution, hvor de er ansat.

"En sygehusledelse kan ikke beslutte, at en læge, når han udtaler sig på egne vegne, kun må udtale sig til pressen, hvis ledelsen på forhånd er blevet orienteret eller har godkendt udtalelsen", skriver Jens Peter Christensen.

Omvendt følger også, at hvis en læge udtaler sig på f.eks. et hospitals vegne, så er det ok for sygehusledelsen at blande sig og bestemme.

Læs også Jens Peter Christensens kronik.