Skip to main content

Højtuddannede lever længst

Kåre Kildall Rysgaard, kaare@analystik.dk

14. apr. 2014
1 min.

Levetid og sundhed er socialt skæv. Jo højere uddannelse des bedre er sundheden og længden på livet. Folk med en lang videregående uddannelse forventes at leve 83,5 år i gennemsnit. Det er 5,1 år mere end ufaglærte, som har en levetid på 78,4 år. Der er mange årsager til den skæve sundhed, forklarer Niels Sandø, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Blandt andet har de kortest uddannede oftere fysisk hårde job, hvor kroppen slides. Kost, rygning, alkohol og motion spiller også en stor rolle for længden på livet. Her har de ufaglærte og kortest uddannede generelt den mest usunde livsstil. For at komme uligheden i sundhed til livs, skal man dog ikke kun fokusere på voksne, mener Niels Sandø. En tidlig indsats i forhold til gravide, småbørn og skolebørn er vigtig, fordi forudsætningerne for at leve et sundt liv grundlægges her. Det drejer sig bl.a. om at sikre, at børn bliver stimuleret, udvikler sig alderssvarende, skærmes mod stress, fastholdes i uddannelsessystemet og endelig: udvikler en sund livsstil.