Skip to main content

Hold øje med din samlede ansættelsestid på afdelingen

Uddannelsespolitisk chef i Yngre Læger Bo Rahbek, br.yl@dadl.dk

12. mar. 2010
3 min.

Funktionstidsbestemmelserne i Yngre Lægers overenskomst bestemmer, hvor længe man kan være på samme afdeling som henholdsvis reservelæge og 1. reservelæge. Paragraf 4, stk. 5 siger:

»Den samlede funktionstid ved samme afdeling som henholdsvis reservelæge og 1. reserevelæge kan for reservelæger ikke overstige 3 år og for 1. reservelæger ikke overstige 5 år.«

Mulighed for dispensation

Hvis du har haft en eller flere ansættelser på den afdeling, hvor du godt vil have din hoveduddannelse, har du mulighed for at søge om dispensation for funktionstidsbestemmelserne, selvom du kommer til at overskride de 3 år - og stadig få hoveduddannelseselementet på drømmeafdelingen/klinikken. Det forudsætter dog, at du ikke har haft mere end 24 måneders ansættelse på afdelingen før dit hoveduddannelsesforløb.

Overskrider du de 24 måneder pga. barsel, værnepligt eller længerevarende sygdom, kan du også få dispensation.

Du finder blanket til ansøgning om dispensation på www.laeger.dk. Klik på Løn og overenskomster > Yngre Læger > Find et svar om OK > Funktionstid.

Adgang til de attraktive afdelinger

Reglerne om funktionstid er lavet for at give bedre adgang til de meget attraktive afdelinger, så flertallet af de yngre læger får mulighed for at afprøve et speciale fx på en højt specialiseret afdeling på et universitetshospital, selv om de måske er landet et mindre attraktivt sted i første omgang som led i turnus/KBU.

Reglerne minimerer også arbejdsgivernes/afdelingernes mulighed for at ansætte og fastholde yngre læger i unødige og uformelle »kvalifikationsansættelser«. Altså ansættelser i fx uklassificerede stillinger eller i flere på hinanden følgende introduktionsstillinger i samme speciale, hvor den enkelte læge »testes« og gør sig »fortjent« til en senere ansættelse i et introduktions- eller hoveduddannelsesforløb.

På den måde er reglerne om funktionstid med til at sikre flow i videreuddannelsessystemet. Et flow, der ikke er blevet mindre nødvendigt med 4-års-reglen og det deraf voksende behov for hurtigt og smidigt at kunne afprøve forskellige specialer.

»På prøve« - pas på!

Det er et kendt fænomen, at nogle afdelinger ansætter læger i uklassificerede stillinger for at vurdere, om vedkommende er kvalificeret til en introduktionsuddannelse på afdelingen. En sådan »prøve«-ansættelse vil normalt have en varighed på 1 år, hvor uddannelsesværdien ofte er tvivlsom, og antallet af vagter er højt.

Er du først »ansat på prøve« 1 år, og får du efterfølgende en introduktionsstilling, når du op på i alt 24 måneders ansættelse på afdelingen og kan altså ikke være ansat her længere, hvis du også vil have dit hoveduddannelsesforløb samme sted.

Hvis du efter de 24 måneder alligevel ikke får et hoveduddannelsesforløb, men afdelingen fx tilbyder dig endnu en introduktions- eller uklassificeret ansættelse, skal du sige nej, hvis du vil have dit hoveduddannelsesforløb her. For ellers kommer du til at overskride de 24 måneders ansættelse og kan dermed ikke få dispensation til et hoveduddannelsesforløb på afdelingen. Dermed forhindrer du dig selv i senere at kunne sige ja til det uddannelsesforløb, du har gået og ventet på.

Det gode råd er derfor at sige nej tak til at være »på prøve« og søge derhen, hvor du kan komme i gang med/videre med din videreuddannelse.