Skip to main content

Honorar for udeblivelser?

Jan Rømer

2. nov. 2005
2 min.

Om man kan opkræve et gebyr for udeblivelser eller ej er et evigt spørgsmål, som jeg mener bør finde sin endelige afslutning. Spørgsmålet bliver i visse praksis et større og større problem. Forleden havde jeg fem udeblivelser på en i øvrigt meget presset dag, hvor vi havde måttet henvise adskillige til de følgende dage. Og der går næppe en dag uden udeblivelser.

Jeg har svært ved at se, at Sygesikringen kan blande sig i spørgsmålet, da det overhovedet ikke er berørt i eller af overenskomsten. Der er da også tale om ydelser, som ikke udmøntes i en sygesikringsregning. Patienten bestiller en tid og må i princippet selv bestemme, om det er til behandling af en sygdom (på Sygesikringens regning) eller anden ydelse (betalt privat eller af anden part, socialforvaltning, forsikringsselskaber etc.).

Hvis Sygesikringen mener, at man ikke kan skrive en regning for en udeblivelse til patienten, har jeg ikke noget imod det, hvis Sygesikringen og vi har en overenskomst om at Sygesikringen under alle omstændigheder betaler for en konsultation.

Hvis Sygesikringen derimod tager afstand fra at betale, frasiger den sig efter min opfattelse samtidig retten til at blande sig i spørgsmålet.

Når det drejer sig om ydelser, der ikke henhører under Sygesikringen (enten private ydelser eller attester til offentlig brug, fx generelle helbredsattester), kan sygesikringen på intet tidspunkt være part i sagen og det må være helt legalt at opkræve et gebyr.

De fleste andre servicefag har mulighed for en rimelig, om end tit mere symbolsk, erstatning for den tabte tid. Tandlægerne har gjort det i årevis. Og der tales nu åbent om patientbetaling for udeblivelse på sygehusene.

Vi må bede om en rimelig løsning på dette spørgsmål, så man ikke tvinges til den ultimative løsning, som bl.a. jeg benytter: at bede patienten finde en anden læge; her i huset: hvis det sker 3. gang indenfor en 12-måneders periode.

Deltag i debatten og send gerne indlægget som e-mail til

bma.plo@dadl.dk

eller fremsend en diskette. Et indlæg må normalt fylde max. 400 ord.

SVAR