Skip to main content

Hormone replacement therapy and cardio- and cerebrovascular disease

> AKADEMISKE AFHANDLINGER Ellen C.L. Løkkegaard: Forf.s adresse: Damsholtevej 1, DK-2970 Hørsholm E-mail: loekkegaard@dadlnet.dk Forsvaret finder sted lørdag den 25. oktober 2003 kl. 14.00 Auditorium 3-4, H:S Hvidovre Hospital. Bedømmere: Sven Skouby, Jørn Olsen og Eva Prescott. Vejledere: Anette Tønnes Pedersen, Bent Ottesen og cand.odont. Berit L. Heitmann .

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på tre publicerede artikler og en oversigt udfærdiget under ansættelse ved gynækologisk-obstetrisk afdeling, H:S Hvidovre Hospital.

Formålet var 1) at undersøge risikoen for hjerte-kar-sygdomme blandt kvinder der brugte postmenopausal hormonsubstitution (HRT) - specielt med fokus på om risikofaktorer for hjerte-kar-sygdommes modificerede effekt af HRT, 2) at validere selvrapporteret HRT i forhold til farmako-epidemiologiske receptregistre i Nordjyllands og Fyns Amter.

Studiet er en prospektiv epidemiologisk undersøgelse baseret på Den Danske Sygeplejerske-kohorte. Kohorten blev etableret i 1993 ved udsendelse af spørgeskemaer omhandlende livsstil og hormonbrug til alle kvindelige medlemmer af Dansk Sygeplejeråd over 44 år. Over 13.000 raske postmenopausale kvinder er fulgt i seks år i nationale registre m.h.p. udvikling af hjertesygdom og død.

Resultater er at generelt har kvinder, der aktuelt bruger hormoner, hverken nedsat eller øget risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom. Imidlertid har kvinder med sukkersyge, der aktuelt bruger HRT, øget risiko for død og for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med kvinder med sukkersyge, der ikke bruger HRT. Kvinder med hypertension har øget risiko for udvikling af apopleksi ved aktuelt HRT sammenlignet med hypertensive der ikke bruger HRT. Risikoen er mest udtalt ved brug af kombineret østrogen-gestagen-behandling. Desuden findes, at selvrapporteret brug af HRT har en acceptabel sensitivitet.