Skip to main content

Humanitær håndsrækning

Journalist, MSc. Morten Seifert, morten@uncial.dk

25. jan. 2008
6 min.

Vil du til Darfur og udføre krigs- og traumekirurgi under primitive forhold, eller trækker det mere at lave avanceret plastikkirurgi i Jordan?

Læger uden Grænser (MSF) har stærkt brug for kirurger og anæstesiologer. Det betyder, at du har mulighed for at hjælpe nogle af verdens fattigste og mest udsatte patienter med dine livsvigtige kompetencer på korte ture.

Du kan blive en del af MSF's kirurgiske team, som typisk udsender personel i perioder på fire til seks uger - enkelte gange helt ned til tre uger.

Du redder liv

»Der er ingen tvivl om, at en sådan indsats redder liv, hvoraf nogle ellers var gået tabt,« siger rekrutteringschef for MSF, Jesper H. L. Jørgensen, og fortsætter:

»Den vigtigste grund til at tage ud for Læger uden Grænser er selvfølgelig ønsket om at hjælpe andre mennesker. Men når man tager ud for os, lærer man også noget, man kan bruge i arbejdet, når man kommer hjem igen. Mange steder vil du skulle foretage operationer uden at kunne undersøge patienterne med røntgen eller ultralyd først. Du kommer også ud for andre og alvorligere tilskadekomne patienter. Det kan være knivstik, machetehug eller skader fra landminer. På den måde styrker du dine kliniske evner og bliver bedre til det kirurgiske håndværk«

Jesper Jørgensen betoner, at MSF's projekter er forskellige. Nogle steder arbejder du på primitive telthospitaler med kun det mest basale udstyr, mens du andre steder som for eksempel i Jordan arbejder på fuldt moderne faciliteter.

»Der er nogen, der tror, at når man er ude med Læger uden Grænser, så har man en kniv og en gaffel til at operere og en kop kaffe til at bedøve patienten med. Ok, nogle steder er udstyret ret basalt, men så primitivt er det ingen steder. Og andre steder arbejder vores udsendte med lige så avancerede faciliteter som i Danmark.«

Kan kombineres med familie

For alle andre faggrupper end kirurger og anæstesiologer (og sygeplejersker med samme specialer) stiller MSF krav om rådighed i minimum seks måneder. Dette krav har man for sikre kontinuitet i projekterne og undgå humanitær charterturisme. Kirurgerne og anæstesiologerne kan også komme på de lange ture men har altså i tilgift muligheden for korte smutture med det kirurgiske team. Jesper Jørgensen forklarer:

»Vi har stor mangel på disse to faggrupper, så vi vil gerne give dem den ekstra mulighed. Men det kan også forsvares fagligt, for kirurgernes og anæstesiologernes opgaver er mere tekniske og snævre, så de kan bedre afløse hinanden i hurtige skift.«

Han forklarer videre, at behovet for kirurger og anæstesiologer er så stort, at det næsten altid er muligt at finde opgaver til de, der melder sig og godkendes af MSF.

Fra drøm til virkelighed

Mange læger drømmer om at tage ud med Læger uden Grænser, men drømmen strander ofte. Det kan være fordi, det er svært at overskue at være væk fra sin familie og sit normale karriereforløb i et halvt år eller mere. Eller fordi organisationens beskedne honorar måske ikke rækker til afdragene på villaen og underhold af familien. Men kirurgerne og anæstesiologerne kan altså nøjes med at stå til rådighed for de korte ture.

»For de fleste er det meget lettere at overskue, at man kun skal være væk fra familien i nogle få uger. Og det behøver så heller ikke at koste noget, hverken økonomisk eller med hensyn til karrieren. Man kan for eksempel tage af sted i sin ferie,« siger Jesper Jørgensen.

Jesper Jørgensen pointerer dog, at det på ingen måder er en ferietur at være en del af MSF's kirurgiske team.

»Du arbejder meget, og kirurgerne skiftes til at have døgnvagt. Nogle bliver frustrerede over, at de ikke når at se noget af landet, de er i. Der er også ting ud over det arbejdsmæssige, som kan virke stressende. Du bor og lever meget tæt sammen med dine kolleger, som er fra andre lande og kulturer. Alle har et lille værelse, men alt andet er fælles.«

De kirurgiske teams arbejder i krigs- og katastrofeområder, og der er ofte udgangsforbud. Det kan også være et pres at opholde sig i krigszoner. Jesper Jørgensen fortæller, hvordan en dansk bioanalytiker på Haiti flere gange var ude for, at kuglerne bogstavelig talt fløj om ørene på hende på klinikken, når der blev skudt i gaderne. Men han understreger, at sikkerheden for de udsendte tages meget alvorligt.

»Det primære formål med at rejse ud for Læger uden Grænser er naturligvis at hjælpe mennesker i nød. Men for mange læger er det også en chance for at se verden udenfor Danmark. Det bliver en oplevelse for livet.«

Sådan gør du ...

  • Du viser din interesse ved skrive en online ansøgning via MSF's hjemmeside - www.msf.dk. På siden finder du også en mængde oplysninger om at blive udsendt.

  • Er din ansøgning ok, kontakter MSF dig for interview og en række tests. Bliver du optaget i puljen, kommer du på en uges forberedelseskursus.

  • Nu er du klar til udsendelse og kan fortælle MSF, hvornår det passer i dine planer at rejse.

  • Når en ledig post passer til dine kvalifikationer og din rådighed, bliver du kontaktet, og du får sendt en præcis jobbeskrivelse. Du kan sige ja eller nej til tilbudet.

  • Siger du ja, kommer du til briefing i København. MSF sørger for visum og flybilletter.

  • Siden skal du bare møde op i lufthavnen. Turen til det land, du skal arbejde i, har normalt et par dages mellemlanding på et af MSF's operationelle centre i Europa for yderligere briefing.

  • Når du ankommer til det land, du skal arbejde i, går turen til projektet, hvor du bliver præsenteret for dine kolleger og får et værelse. Allerede dagen efter kan du være i gang med at operere og redde liv.

  • 4-6 uger senere sidder du på flyet hjem igen. Du er sikkert træt efter hårdt arbejde og måske en smule frustreret over alt det, du ikke nåede. Men du er også tilfreds med at tænke på alle de mennesker, du har hjulpet, og liv, du har reddet.

  • Hjemme i Danmark kommer du til de-briefing, så dine erfaringer kan bringes videre til andre. Rutinemæssigt er der samtale med en psykolog om dine oplevelser, der kan have været barske. Der findes et netværk af andre tidligere udsendte, som du også vil få kontakt til.

  • Af sted igen, når du er klar (retur til pkt. 3)

Ronald gør det

Ronald Maung Maung, 57 år, anæstesilæge på Herning sygehus.

Udsendt for MSF's kirurgiske team til Nigeria i januar 2007. Skal til Point Pedro, Sri Lanka februar 2008

Ronald er dansk/amerikaner og pt. eneste dansker (blandt mange internationale) i MSF's kirurgiske team. Om sin første tur for MSF siger Ronald:

»Jeg arbejdede på Teme hospitalet i den nigerianske havneby Port Harcourt, som ligger i et område præget af politiske spændinger med kampe mellem bevæbnede grupper og rå vold. På Teme arbejder 180 nigerianere heraf fem ni gerianske læger, 90 sygeplejersker, laboranter, radiografer, fysioterapeuter og psykologer ... Derudover arbejdede jeg sammen med 10 MSF-udsendte, blandt andet en mave-tarmkirurg fra USA, en ortopædkirurg fra Indien og en hygiejnesygeplejerske fra Schweiz.

Man skal ikke gøre det for pengenes skyld. Man skal gøre det, fordi man synes, alle har ret til sundhed og liv, og fordi man har lyst til at få lige så meget med hjem fra sine lokale kolleger, de anderledes arbejdsforhold og den fremmede kultur, som man selv giver ved at tage af sted.«