Skip to main content

Hurtigt til bedste behandlingssted med AMK

Journalist Anne Steenberger, as@dadl.dk

15. jan. 2007
3 min.

Hvor de fleste AMK'er (Akut Medicinsk Koordinationscenter) ligger i dvale mellem katastrofesituationer, er AMK i Hillerød også aktiv i daglige udrykninger.

Lige så snart der er patienter med alvorlige problemer, bliver AMK involveret. Det kan være hårdt kvæstede, patienter med mulig blodprop i hjerne og hjerte og patienter i chok eller med vejrtrækningsproblemer. Så skal ambulancen ringe til AMK-lægen, der er på vagt døgnet rundt. Her kan redderne eventuelt søge rådgivning om behandling af patienten. Hvis det er nødvendigt, aftaler de et mødested, hvor AMK-lægen, der også er lægen i lægebilen, kan tage over. Det er også AMK-lægen, der visiterer og bestemmer, hvilket sygehus patienten skal køres til.

Overlæge i AMK, Peter Berlac, siger: »På den måde er der hele tiden lægelig styring med, hvad der foregår med de mest syge patienter på landevejen. Vi har et overblik over transporterne.«

Han er overordentlig tilfreds med den daglige aktivitet i AMK, også fordi det giver rutine. »Når der opstår en større akutsituation, er det stort set de daglige rutiner, der skal sættes ind med. Det gælder alle involverede - sekretærer, skadestuesygeplejersker, læger og så videre. Så er der en katastrofe, er det business as usual. Om det er to eller 20 tilskadekomne, er det de samme rutiner.«

Ordningen bidrager også til målsætningen om at få patienterne hurtigst muligt til det bedste behandlingssted. Ikke nødvendigvis det nærmeste.

»Siden vi har fået en lægelig styring af de mest syge patienter, er patienterne kommet det mest hensigtsmæssige sted hen med det samme. Med andre ord har vi sendt mange af de svære patienter direkte til Rigshospitalet og uden om Hillerød. Det har helt klart gjort en forskel,« siger Peter Berlac.

Teknik giver gevinst

Ligesom i Odense har en teknikalitet gjort underværker i Hillerød. Her drejer det sig om et digitalt alarmerings- og kommunikationssystem, som blandt andet giver mulighed for kommunikation over telefonen i et lukket kredsløb. En typisk situation er, at der er behov for, at ambulance og en specialist taler sammen. Tidligere var ambulancen henvist til at ringe til sygehusets omstilling, som så skulle på jagt efter en specialist, de kunne stille om til. Nu er der indført et enstrenget nummer, som alle involverede kan bruge i sådan en akut situation. Nummeret går til AMK. Det nummer kan ambulancen nu ringe til. Der er altid en sekretær ved telefonen, og hun kan altid få fat i AMK-lægen, uanset hvor han befinder sig.

Er der brug for en konference, kan AMK-lægen koble både tre og fire af de involverede, for eksempel ambulancemandskab, læge og modtagende sygehus til på en gang.

I den nye Region Hovedstaden er der lige nu tre AMK'er. Foruden det i Hillerød har Rigshospitalet og Glostrup også et. Og den holder ikke. De skal smeltes sammen til et, og forhandlingerne er i gang. Hvad det ender med, vides endnu ikke, men Peter Berlac er ret sikker på, at kommunikationssystemet fra Hillerød kommer til at indgå i det nye regionale AMK.