Skip to main content

Hvad stemmer lægerne?

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

9. nov. 2007
6 min.

Er du PLO'er?

Så er du nok konservativ. Hvis du da ikke er SF'er, venstremand/-kvinde eller tilhænger af Ny Alliance.

De praktiserende læger er den gruppe, som fordeler sig mest jævnt. De fleste hen over, hvad man kunne kalde den borgerlige midte - men med en pæn gruppe SF'ere.

Derimod er der betydeligt færre praktiserende læger, som hælder til hovedbærerne af et regeringsalternativ: Socialdemokraterne og de Radikale.

Dansk Folkeparti står ikke stærkt i gruppen, og Enhedslisten flirter med spærregrænsen. Kristendemokraterne kommer slet ikke ind.

Blandt valgets emner synes PLO'erne, at »velfærd« er vigtigst, men »skat« er lige efter. »Sundhed« er sjovt nok helt nede på en fjerdeplads.

Hvilket parti stemmer du på ved det kommende folketingsvalg?*

Konservative: 16 pct.

Ny Alliance: 15 pct.

Venstre: 14 pct.

SF: 14 pct.

Socialdemokraterne: 11 pct.

Radikale: 10 pct.

Dansk Folkeparti: 3 pct.

Enhedslisten: 2 pct.

Kristendemokraterne: 1 pct.

Ved ikke/i tvivl: 9 pct.

Hvad, synes du, bør være valgets vigtigste tema?*

Velfærd: 24 pct.

Skat: 22 pct.

Klima og miljø: 17 pct.

Sundhed: 15 pct.

Udlændingepolitik: 9 pct.

Andet: 12 pct.

YL er tvivlere

Hos medlemmerne af YL hærger tvivlen. Som hos ganske mange andre danskere har YL-medlemmerne svært ved at bestemme sig ved dette valg. Hele 22 pct. - ca. hver femte - ved ikke, hvem de vil give deres kryds i morgen [undersøgelsen er gennemført for ca. en uge siden, red.].

Hos dem, der har fundet beslutningsevnen frem, er det dog de Radikale, som får størst tilslutning med Ny Alliance - igen - på en andenplads. Venstre, Konservative, Socialdemokraterne og SF er nogenlunde med men manifesterer sig ikke rigtig hos YL'erne. Til gengæld er YL'erne ikke i tvivl om, hvad de synes, at valgets store temaer er. Velfærd først og sundhed næst. Kun 11 pct. synes, at dette valg bør handle om skat. YL'erne er dermed den gruppe blandt lægerne, der kerer sig allermindst om, hvor meget eller lidt, de skal af med i skat. Mindst dobbelt på mange - målt i pct. - i de to andre lægesøjler har det emne blandt de allervigtigste.

Hvilket parti stemmer du på ved det kommende folketingsvalg?*

Radikale: 17 pct.

Ny Alliance: 14 pct.

Venstre: 11 pct.

Konservative: 8 pct.

Socialdemokraterne: 7 pct.

SF: 6 pct.

Enhedslisten: 3 pct.

Dansk Folkeparti: 1 pct.

Kristendemokraterne: 1 pct.

Ved ikke/i tvivl: 22 pct.

Hvad, synes du, bør være valgets vigtigste tema?*

Velfærd: 34 pct.

Sundhed: 28 pct.

Klima og miljø: 17 pct.

Skat: 11 pct.

Udlændingepolitik: 6 pct.

Andet: 3 pct.

De liberale FAS'er

Er du overlæge eller på anden vis besidder en stilling, som gør, at du er medlem af FAS, så hører du til blandt de mest liberale læger i landet. Her stemmer hver femte på Venstre.

Også her er Ny Alliance nummer to - sammen med SF - hvorefter præferencerne bevæger sig drypvis nedad med hhv. Socialdemokraterne, de Konservative og de Radikale.

Heller ikke her er der tvivl om, hvad valget bør handle om - men det er ikke det samme, som YL'erne eller PLO'erne mener. Næsten en tredjedel af de højtlønnede FAS'er synes klart, at dette valg bør handle om skat, mens sundhed kommer ind som nummer to.

Hvilket parti stemmer du på ved det kommende folketingsvalg?*

Venstre: 20 pct.

Ny Alliance: 14 pct.

SF: 14 pct.

Socialdemokraterne: 13 pct.

Konservative: 12 pct.

Radikale: 10 pct.

Dansk Folkeparti: 3 pct.

Enhedslisten: 3 pct.

Kristendemokraterne: 0 pct.

Ved ikke/i tvivl: 4 pct.

Hvad, synes du, bør være valgets vigtigste tema?*

Skat: 29 pct.

Sundhed: 22 pct.

Velfærd: 17 pct.

Klima og miljø: 13 pct.

Udlændingepolitik: 7 pct.

Andet: 12 pct.

Stemmerne ændrer sig efter alderen

Der er andre måder at skære salamien på, som man siger. For eksempel er der væsentlige forskelle på, hvordan læger stemmer, alt efter hvor gamle de er.

Yngste mand/kvinde

Unge læger - defineret som under 39 år - er først og fremmest i tvivl om, hvilket parti de skal stemme på. Et mønster, der går igen i den delforening, de typisk er medlemmer af - YL.

Over hver femte er ubeslutsom. Men de, der har bestemt sig, hælder mest til de Radikale, Ny Alliance (der var de igen på andenpladsen) og Venstre. Dermed er de alleryngste lægers profil den samme som YL-medlemmernes generelt - bortset fra, at de foretrækker SF frem for Socialdemokraterne, hvor det hos YL generelt er omvendt. Tydeligvis har Socialdemokraterne - på trods af et generationsskifte i toppen - ikke nogen stor appel til de unge læger. Kun fem pct. vil stemme på dem.

Og temaet for valget? Her fylder velfærd og sundhed mest hos de yngste læger, mens skat er langt nede på listen. Lidt flere end YL generelt svarer dog »sundhed«, men ellers er de yngste ret typiske for YL.

Hvilket parti stemmer du på ved det kommende folketingsvalg?*

Radikale: 18 pct.

Ny Alliance: 16 pct.

Venstre: 14 pct.

Konservative: 10 pct.

SF: 7 pct.

Socialdemokraterne: 5 pct.

Enhedslisten: 3 pct.

Dansk Folkeparti: 0 pct.

Kristendemokraterne: 0 pct.

Ved ikke/i tvivl: 21 pct.

Hvad, synes du, bør være valgets vigtigste tema?*

Velfærd: 36 pct.

Sundhed: 32 pct.

Klima og miljø: 15 pct.

Skat: 12 pct.

Udlændingepolitik: 3 pct.

Andet: 3 pct.

Ældste mand/kvinde

Går man til den anden ende af det aldersmæssige spektrum og ser på lægerne over 60 år, er det tydeligvis helt andre ting, der optager dem. Her går 44 pct. af stemmerne til enten Konservative eller Venstre. Ny Alliance må for en gangs skyld se sig relegeret til en tredjeplads. Oven i købet delt med Socialdemokraterne. Med det stemmemønster er det måske ikke nogen overraskelse, at de ældre læger synes, at skat er det vigtigste tema i valget. Det mener mere end hver fjerde. Der er for øvrigt også flere læger i denne gruppe end i de andre aldersgrupper, som synes, at udlændingepolitik fortjener en valgtanke. Faktisk er det højere på temalisten end de pågældende lægers eget område: Sundhed.

Hvilket parti stemmer du på ved det kommende folketingsvalg?*

Konservative: 23 pct.

Venstre: 21 pct.

Socialdemokraterne: 12 pct.

Ny alliance: 12 pct.

Radikale: 8 pct.

SF: 6 pct.

Enhedslisten: 6 pct.

Dansk Folkeparti: 2 pct.

Kristendemokraterne: 0 pct.

Ved ikke/i tvivl: 8 pct.

Hvad, synes du, bør være valgets vigtigste tema?*

S kat: 27 pct.

Velfærd: 19 pct.

Udlændingepolitik: 15 pct.

Sundhed: 13 pct.

Klima og miljø: 10 pct.

Andet: 15 pct.

Kønnet skiller

Det er på grænsen til det stereotype, men også hos lægerne er det sådan, at kvinder stemmer til venstre og mænd til højre. Sådan groft set. Ny Alliance har appel til begge køn - mens Socialdemokraterne ikke har fat nogen steder.

Mand

Hvilket parti stemmer du på ved det kommende folketingsvalg?*

Venstre: 17 pct.

Konservative: 14 pct.

Ny Alliance: 14 pct.

Socialdemokraterne: 12 pct.

Radikale: 11 pct.

SF: 10 pct.

Enhedslisten: 4 pct.

Dansk Folkeparti: 4 pct.

Kristendemokraterne: 1 pct.

Ved ikke/i tvivl: 9 pct.

Hvad, synes du, bør være valgets vigtigste tema?*

Velfærd: 25 pct.

Skat: 24 pct.

Sundhed: 17 pct.

Klima og miljø: 16 pct.

Udlændingepolitik: 7 pct.

Andet: 11 pct.

Kvinde

Hvilket parti stemmer du på ved det kommende folketingsvalg?*

Radikale: 15 pct.

SF: 15 pct.

Ny Alliance: 15 pct.

Konservative: 10 pct.

Venstre: 10 pct.

Socialdemokraterne: 8 pct.

Enhedslisten: 1 pct.

Kristendemokraterne: 1 pct.

Dansk Folkeparti: 0 pct.

Ved ikke/i tvivl: 18 pct.

Hvad, synes du, bør være valgets vigtigste tema?*

Sundhed: 27 pct.

Velfærd: 26 pct.

Klima og miljø: 17 pct.

Skat: 15 pct.

Udlændingepolitik: 9 pct.

Andet: 6 pct.