Skip to main content

”Hvis vi ikke giver svaret, er der andre, der gør det”

Lægemødet 11. - 12. april skal diskutere visioner for sundhedssystemet år 2025. Debatten er i gang på Lægeforeningens hjemmeside. Den skal gøre foreningen til en stærk medspiller, når fremtidens sundhedsvæsen udformes.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Marie Rathcke Lillemark mrl@dadl.dk

24. mar. 2014
2 min.

Fremtidens patienter kommer til at stille andre og større krav til behandling. Det kræver nye løsninger i indretningen af sundhedssystemet, og dem vil Lægeforeningen bidrage til, siger formanden for foreningens visionsarbejdsgruppe og medlem af Lægeforeningens bestyrelse, Andreas Rudkjøbing.

”Hvis ikke vi kommer med svarene, så skal der nok være nogen andre, der gør det”, siger han. ”Vi kender dagligdagen, patienterne og udfordringerne.”

Camp-agtig diskussionsform

Derfor er et af punkterne på dagsordenen til årets lægemøde en visionsdebat, og foreningen stiller medlemmerne spørgsmålet: ”Hvad ønsker du dig af fremtidens sundhedsvæsen?”

Lægeforeningen har lavet et debatoplæg med syv målsætninger for fremtidens sundhedsvæsen år 2025. De indeholder så forskellige emner som uddannelse, sikkerhed, kvalitet, tilgængelighed, ressourcer, patientinddragelse og kultur.

Opgaven for deltagerne på mødet bliver derefter at nå frem til, hvilke målsætninger, foreningen skal arbejde videre med og komme med konkrete bud på hvordan målsætningerne nås. Det kommer til at foregå på en helt ny måde:

”Processen skal være et gennemgående tema med en camp-agtig tilgang, hvor man er med i en gruppe, der er sammen gennem hele mødet. Gruppen bliver præsenteret for forskellige udfordringer og diskussionsemner, som man skal prøve at belyse, diskutere og komme med løsninger på. Grupperne er sammensat, så de så vidt muligt repræsenterer et bredt udsnit af organisatoriske og geografiske forhold”, siger Andreas Rudkjøbing.

Debatten er i gang på nettet

Frem til lægemødet er der hver uge et nyt emne, som debatteres på lægeforeningens hjemmeside. (Link til debatsiden HER)

Det første drejer sig om tilgængelighed og sætter fokus på udkantsområderne. Foreningen håber samtidig at sætte gang i debatten rundt omkring på afdelingerne og i klinikkerne.

”Et grundlæggende princip for vores proces har været, at alle, der har lyst til at bidrage, skal have mulighed for det”, siger Andreas Rudkjøbing, ”Vi håber, at repræsentantskabet tager dialogen ude på deres arbejdspladser med kollegaerne og prøver at tage fat i de her forskellige emner, som vi løbende lægger ud. På den måde får vi samlet feedback, som vi kan diskutere til lægemødet i april.”

Debatten skal gøre det muligt for bestyrelsen at formulere den endelige vision, som skal stille foreningen stærkere i dialogen om fremtidens sundhedssystem.

”Det skal udmønte sig i en overordnet vision, der signalerer vores kerneværdier. Det skal fungere som retningslinje for vores politiske arbejde i fremtiden. Det er vores ambition at tage debatten med vores samarbejdspartnere rundt omkring i sundhedssektoren.”

Læs mere: Link til debatoplægget (pdf)