Skip to main content

Hvordan optimerer jeg mine karrieremuligheder i det private erhvervsliv?

9. feb. 2007
1 min.

Der afholdes medlemsmøde kl. 17.00-ca. 18.30 med temaet:

Hvordan optimerer jeg mine karrieremuligheder i det private erhvervsliv?

Detaljeret program for medlemsmødet vil blive udsendt med e-mail/alm. brev til medlemmerne.

Mellem medlemsmødet og generalforsamlingen serveres der en let anretning med røde og hvide vine.

Selve generalforsamlingen starter ca. kl. 18.30.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning fra formanden om perioden siden sidste generalforsamling

 3. Beretning fra eventuelle udvalg ved disses formænd

 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

 6. Redegørelse for budget

 7. Fastsættelse af kontingent

 8. Forslag til nyt navn og logo for OLE (forslag fra bestyrelsen)

 9. Forslag til ændring af erhvervsforeningens vedtægter(bestyrelsen har udarbejdet forslag til ændring af vedtægterne)

 10. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleant for denne

 11. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen