Skip to main content

Hvordan undgår vi, at resistente bakterier slår os ihjel?

Antibiotika har reddet tusinder af menneskeliv, men med brugen af antibiotika hører også et resistensproblem. Professor Hans Jørn Kolmos har skrevet en forståelig og underholdende bog om en af tidens store sundhedstrusler, som kan ramme alle.

Thomas Benfield, professor, overlæge og ansvarshavende videnskabelig redaktør, Ugeskrift for Læger

9. aug. 2023
3 min.

Professor Hans Jørn Kolmos står bag en kort bog om antibiotikaresistensproblemet. Hverken problemet eller løsningsforslagene er nye. Desværre. Alligevel er bogen anbefalelsesværdig. Den er utroligt velskrevet i et forståeligt og underholdende sprog.

Det er god formidling af et område, som ikke altid er let at gøre forståeligt. Her kan man også være med uden en videregående naturfaglig uddannelse.

»Antibiotika er uden tvivl et af de allerstørste medicinske fremskridt nogensinde«Thomas Benfield, professor

Antibiotika er uden tvivl et af de allerstørste medicinske fremskridt nogensinde, som har reddet utallige menneskeliv. Desværre er der sjældent noget i tilværelsen, som ikke har en pris. Prisen for at bruge antibiotika er, at bakterier gør alt, hvad de kan, for at tilegne sig mekanismer, som gør antibiotika virkningsløse. Bakterier vil også gerne overleve.

Professor Kolmos forklarer, hvad antibiotika er, hvordan bakterier bliver resistente over for antibiotika, hvordan bakterier kan udveksle resistens – bl.a. har de sex – hvordan de gavnlige bakterier, dvs. mikrobiota, påvirkes af antibiotika, og hvordan non-antibiotika også driver udviklingen af resistens.

En god basal indledning for at forstå sammenhængen mellem bakterier, dyr og mennesker, om hvorfor problemet er menneskeskabt, og om hvorfor det i sidste ende er menneskeheden, som sidder med løsningen på problemet.

Skal man være en smule kritisk – og det skal man jo – så mangler der en kritisk refleksion over resistensproblemets omfang. Området er ikke godt belyst. Professor Kolmos, jeg og de fleste andre inden for mikrobiologi, infektionsmedicin og global sundhed har adopteret O’Neill-rapporten uden større indvendinger. Imidlertid er rapporten ikke en videnskabelig datadrevet analyse, den er aldrig fagfællebedømt, og den er med al respekt forfattet af en gruppe med en baggrund overvejende inden for økonomi.

Rapporten anslår, at antibiotikaresistens i 2050 vil være skyld i 10 millioner dødsfald hvert år. Et svimlende stort tal, som vil bringe antibiotikaresistens i front, hvad dødsårsager angår. I rapporten er antibiotikaresistens ikke alene, hvad denne bog beskriver, men omfatter også resistens hos virus, svampe, parasitter m.v. Man kan indvende, at det er lige fedt, men sagen er, at vi ikke har et godt mål for problemets omfang. Resistensproblemet kan vise sig at være langt større eller – kan man håbe – mindre.

Professor Kolmos er en velkendt stemme i den offentlige debat. Senest har professor Kolmos bidraget med sin sunde fornuft under pandemien og har i årtier utrætteligt advaret os om faren ved at (over)bruge antibiotika i landbruget, på hospitalerne og i almindelighed.

Læs bogen. Den giver en afbalanceret vurdering af et problem, som desværre kan ramme alle.

Fakta

Moderne ideer