Content area

|

Immunologi, 2. udgave

I anden udgave af »Immunologi« er bogen opdateret med seks nye kapitler, heraf tre om organspecifikke immunologiske forhold: immunitet i luftvejene, immunitet i huden og immunitet i centralnervesystemet. Bogen er glimrende som lærebog og opslagsværk, og er særdeles brugbar for f.eks. børnelæger og infektionsmedicinere, skriver anmelder Jakob T. Bay.
Cover: FADL’s Forlag
Forfatter(e)
Jakob T. Bay, klinisk immunolog. Interessekonflikter: medforfatter på lærebogen »Immunologi og transfusionsmedicin«.

I anden udgave af »Immunologi« er bogen opdateret med seks nye kapitler, heraf tre om organspecifikke immunologiske forhold: immunitet i luftvejene, immunitet i huden og immunitet i centralnervesystemet. De resterende tre kapitler omhandler immunologisk hukommelse, autoimmunitet og autoinflammation samt transfusionsimmunologi. Sideantallet er dog ikke øget betydeligt, fra 333 til 359 sider, hvilket bl.a. skyldes brug af en mindre font. Forfatterstaben er udvidet og omfatter folk med et godt kendskab til immunologi, både teoretisk og i praksis.

»Immunologi« er en lærebog primært rettet mod uddannelsen til basislæge, hvor læren om immunologi ikke er blevet mindre vigtig med tiden. Området bliver stadig større og mere detaljeret.

Bogen indeholder afsnit med både anvendte forkortelser og med ordforklaringer, der begge hjælper læseren med at få styr på de mange termer i immunologien. De enkelte kapitler starter med highlights om de vigtigste punkter i kapitlet, og derudover er der i visse kapitler faktabokse, der selvsagt bidrager med at fremhæve vigtige fakta. Hvert kapitel afsluttes med spørgsmål – og heldigvis står svarene bag i bogen.

I introduktionen kommer man godt igennem den teoretiske opbygning af immunforsvaret, og derefter følger kapitler, hvor både det innate immunforsvar, med en detaljeret beskrivelse af komplemetsystemet, og det adaptive immunforsvar, med et selvstændigt kapitel om antistoffer, beskrives. De nye kapitler med den mere organspecifikke immunologi giver et godt og detaljeret indblik i disse områder, og i kapitlet med immunitet i centralnervesystemet gives der f.eks. også eksempler på noget af den nyere immunmodulerende behandling. Bogen indeholder tillige kapitler om patologiske tilstande som autoimmunitet, hypersensitivitet (inkl. allergi) og primære og sekundære immundefekter samt om vacciner med en gennemgang af det danske børnevaccinationsprogram. Sidst, men ikke mindst beskrives cancer-, transplantations- og nu også transfusionsimmunologien, hvilket gør, at bogen nu favner stort set hele det immunologiske speciale.

Bogen er glimrende som lærebog, men også som opslagsværk, og den vil være særdeles brugbar for f.eks. børnelæger og infektionsmedicinere eller andre med interesse for immunologi. Den udmærker sig ved en rigtig god detaljeringsgrad uden dog at være så detaljeret som nogle af de større udenlandske lærebøger, hvilket gør det lettere for læseren at bevare overblikket. Den er vel illustreret; dog kunne en smule flere illustrationer støtte lidt mere op om de til tider komplekse emner. Der er ingen tvivl om, at bogen fuldt ud dækker pensum for basislæger – og nok også mere til.

Fakta

Redaktør: Christian Kanstrup Holm

Forlag: FADL’s Forlag

Udgivet: den 29. december 2020

Vejl. pris: 380 kr.

Vurdering: 5 ud af 5 stjerner

Right side

af Birgitte Benedicte Sand Reventlow | 17/09
10 kommentarer
af Peter Ivan Andersen | 17/09
2 kommentarer
af Martin Lindhardt Nielsen | 17/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 16/09
1 Kommentar
af Thomas Korgaard Jensen | 15/09
1 Kommentar
af Jørgen Larsen | 15/09
12 kommentarer
af Morten Blomgren | 13/09
4 kommentarer