Skip to main content

Immunsystemets signalmolekyler

Redaktionen
16. okt. 2006
01 min

Professor, overlæge og dr.med. Klaus Bendtzen, Institut for Inflamma-tions-forskning, Rigshospitalet, har modtaget 1.070.000 kr. fra Lundbeckfonden. Pengene skal anvendes til at analysere genomisk DNA, som allerede er høstet fra 900 patienter med multipel sclerose (MS) samt DNA fra en tilsvarende gruppe raske individer. Formålet er at undersøge nedarvede forskelle i de gener, som koder for de såkaldte TLR-molekyler, som er det medfødte immunsystems primære signalmolekyler. Projektet vil sandsynligvis kunne bidrage til ny indsigt i sygdomsmekanismerne ved MS og til udvikling af nye forebyggelses- og behandlingsmetoder.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen