Skip to main content

Den gode vilje

Sundhedsområdet har ikke indkasseret valgløfter i et omfang, der står mål med et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Sundhedsområdet blev ved valgets udskrivelse udråbt til at blive et af valgkampens største temaer.

Bl.a. viste en befolkningsundersøgelse, som analyseinstituttet AC Nielsen gennemførte for Lægemiddelindustriforeningen, at sundhed ville blive et markant valgtema. Hele 43 procent af de adspurgte tilkendegav, at politikerne burde prioritere sundhed som det væsentligste velfærdsområde. Altså højere end f.eks. de ældre, uddannelse og børnefamilier.

»Sundhed er blevet mere politiseret, og det vil man se i valgkampen,« forudså De Radikales Charlotte Fischer, hvis parti for et par måneder siden offentliggjorde en større reform af sundhedsvæsenet, der bl.a. lagde op til at internationalisere det danske sundhedsvæsen. Alligevel er sundhed ikke nævnt med et ord i partiets valgprogram »Bæredygtig fremtid«.

Allerede før valget blev udskrevet, var det blevet besluttet, at de fleste kræftformer i forskellige tempi skal behandles akut. Og regionerne fulgte trop med en tidsplan. Ikke desto mindre har akut kræftbehandling været valgkampens hidtil mest fremtrædende sundhedspolitiske tema. Partierne fra Ø-O har samstemmende erklæret og gentaget i det uendelige, at kræftpatienter skal sikres akut behandling.

Ni dage før valgdagen blev de medicinske patienter så trukket fra hospitalsgangene og ind i valgkampen. Det skete, da Socialdemokraternes formand, Helle Thorning Schmidt, duellerede med statsminister Anders Fogh Rasmussen i DR's topmøde, og der opstod usikkerhed om, hvorvidt der vitterligt ligger patienter på gangene.

Det gjorde der. Journalisterne bevægede sig ud i den virkelighed, som også kandidaterne ellers er blevet fragtet frem og tilbage i, og kunne bringe den dokumentation, statsministeren savnede. F.eks. fandt Politiken tre »døende kræftpatienter« på gangene på Frederiksberg Hospital.

Moms og heroin

En uge inde i valgkampen lancerede Venstre som en del af regeringens kvalitetsreform »Nye sygehuse - slut med lappeløsninger«. Der var ikke nye penge med i reformen men anvisninger, dels for hvordan regionerne skal gøre sig håb om at få del i de ekstra 25 milliarder kroner - som VK-regeringen allerede før valget afsatte til nybyggeri - dels for hvordan regionerne kan få mest ud af de penge, der hvert år afsættes til investeringer.

Og ellers? I valgkampens start lancerede Venstre en national forebyggelsesplan under overskriften: »Om ti år skal danskerne leve tre år længere«. Planen lægger op til, at sundhedsfremme og forebyggelse skal tænkes ind i alt, hvad vi gør. Støttes skal de børn, hvis forældre ikke har styrken til at støtte dem, og virksomhederne skal opmuntres til at støtte deres medarbejdere i at leve sundt.

I forebyggelsesplanen gør Danmarks liberale parti sig også til bannerfører for »målrettet at bekæmpe ulighed i sundhed«. Ens levetid skal ikke være bestemt af, hvor man er vokset op, hvilken uddannelse man har taget, eller hvad ens forældre laver.

På valgkampens 12. dag havde valgfeberen i øvrigt gjort Venstre - der hidtil havde afvist at differentiere momsen - lun på ideen om at afskaffe moms på frugt og grønt. Forbrugerrådet og Hjerteforeningen havde allieret sig om at promovere denne hjertesag og kunne dokumentere, at hele ni ud af ti danskere går ind herfor. Både Ny Alliance og De Radikale har differentieret moms på partiprogrammet. Og De Konservatives ordfører, Helle Sjelle, havde allerede udtalt, at de ud over flere gymnastiktimer i folkeskolen gerne ville være med til at »undersøge mulighederne« for differentieret moms på frugt og grønt: »I Venstre har vi ikke en religiøs opfattelse af, at momsen præcis skal være 25 procent«, forklarede indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen til Politiken, inden han parkerede sagen i den forebyggelseskommission, der nedsættes i forbindelse med Kvalitetsreformen.

Samtidig tilsluttede sundhedsministeren sig, at der indledes forsøg med lægeligt ordineret heroin til særlig hårdt belastede stofmisbrugere. Lars Løkke Rasmussens tilslutning til det, han hidtil har beskrevet som »en uhensigtsmæssig behandlingsform«, skete med den begrundelse, at Sundhedsstyrelsen i en ny rapport konkluderer, at en lille gruppe kan nyde godt heraf.

Og ellers? Jo, Venstre vil også fremme brugen af telemedicin.

Og Enhedslisten? De lovede, at de i valgkampen ville »skabe en modstand mod regeringens privatisering af sundhedsvæsenet«.

Landing på toppen af Riget

> København

Så fik Rigshospitalet sin minilufthavn med landingsplads, kontroltårn, ankomstbygning og elevatortårn.

Helikopterlandingspladsen, der består en af en platform i aluminium med en diameter på ca. 36 meter og et fladeareal på ca. 1.000 kvadratmeter, vejer ca. 62 tons. Platformen, der er placeret på et fundament forankret direkte på den nuværende bygningskonstruktion, er forbundet til en ankomstbygning via en gangbro. Inde i bygningen er der en elevator ned til repos'en på 16. etage. Etableringen af en helikopterplatform på taget af Rigshospitalets Centralkompleks betyder markant forbedrede muligheder for livreddende behandling for de cirka 100 syge eller tilskadekomne patienter, som Rigshospitalets Traumecenter modtager hver måned fra hele Danmark. For patienter fra Sjælland gælder det, at de i nær fremtid vil kunne flyves direkte fra skadestedet til behandling på Rigshospitalet på under en halv time.

Hvad angår de for tidligt fødte børn, vil Neonatalklinikkens transporthold hente de sygeste nyfødte og spædbørn fra hele Danmark. Hidtil har det været svært at løfte kuvøsen fra helikopteren, som hidtil er landet i Fælledparken, og ind i den ambulance, der skulle køre det sidste stykke vej til Rigshospitalet. Det har samtidig været vanskeligt at sikre, at tuber og drop ikke rykker sig løs undervejs. Nu kan kuvøsen køres fra helikopteren til elevatoren på taget af hospitalet.

FADL stævner Løkke

> København

Den kontroversielle reform af lægers videreuddannelse er samtidig i strid med gældende dansk lovgivning. Det er konklusionen fra Foreningen af Danske Lægestuderende, der bringer indenrigs- og sundhedsministerens nye bekendtgørelse til domstolsprøvelse.

Bekendtgørelsen indeholder det, de studerende opfatter som en trussel - nemlig at hvis de kommende læger ikke er i gang med et endeligt hoveduddannelsesforløb senest fire år efter starten på turnus, nægtes de videreuddannelse i Danmark.

»Det er helt uforståeligt at man i dagens Danmark kan finde på at nægte en befolkningsgruppe muligheden for at videreuddanne sig. Især når der er en så stor efterspørgsel på deres specielle kompetencer«, udtaler Morten Andresen, FADL's formand.

Baggrunden er yderligere, at ministeren ifølge FADL er gået ud over sine beføjelser ved at indgå en aftale uden om Folketinget.

Morten Andersen udtaler yderligere: »På beklagelig vis har den nuværende indenrigs- og sundhedsminister sammen med Lægeforeningens formand helt glemt at tænke på de grundlæggende vilkår, som de kommende læger skal arbejde under. Både FADL og Danske Regioner havde mange gode forslag til at afhjælpe speciallægemangel, men dem ønskede man ikke at høre. Vi vil nu væ re med til at sikre at ministeren lige får en chance til at se på reformen endnu en gang.«

Få narkomaner kan have glæde af lægeordineret heroin

> København

De allerhårdest belastede stofmisbrugere uden for behandlingssystemet vil ikke kunne indgå i behandling med heroin, ligesom heroinbehandling kun vil have ganske lille betydning på den samlede stofmisbrugssituation og for det samlede antal dødsfald blandt stofmisbrugere.

Det fremgår af en ny udredning, som Sundhedsstyrelsen har lavet på anmodning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at målgruppen for behandling med lægeordineret heroin er de svært belastede stofmisbrugere, der ikke har gavn af en metadonbehandling. Gruppen er på ca. 600 personer, og ud af dem vil reelt 300-400 personer ønske og magte at fungere inden for rammerne af den kontrollerede lægeordinerede heroin.

På baggrund af udenlandske erfaringer konkluderes det, at resultaterne for denne gruppe er mindre kriminalitet og en bedret fysisk og psykisk helbredstilstand. Da lægeordineret heroin er en dyr og risikofyldt behandling, bør den kun tilbydes narkomaner som 2. valgs-behandling i kombination med metadon. 1. valgs-behandling bør for alle narkomaner være buprenorphin eller metadon, vurderer styrelsen.

Derudover fremgår det, at lægeordineret heroin vil forudsætte en ressourcekrævende sundhedsfaglig indsats af højt specialiseret, intensiv behandling. Behandlingen skal foregå kontrolleret, hvor patienten møder to gange i døgnet alle ugens dage.

Medlemmer søges til deltagelse i Lægeforeningens IT-netværk

> Lægeforeningen

Lægeforeningen skal frem mod Læge- og repræsentantskabsmødet i april 2008 udarbejde en it-politik, som blandt andet forholder sig til lægens rolle i forhold til patienter, myndigheder og leverandører og til principper og forudsætninger for at understøtte lægens arbejde med it.

Der er nedsat et arbejdende indre netværk, som støttes af et ydre netværk med bistand i form af rådgivning, forslag til opgaver, erfaringer mv.

Alle er velkomne til at deltage i det ydre netværks arbejde. Hvis du ønsker at blive medlem af det ydre netværk, skal du blot sende en mail til adl@dadl.dk

Yngre Læger søger nye undervisere til TR-kurserne

> Yngre Læger

Er du erfaren tillidsrepræsentant, og brænder du for at undervise - så grib chancen nu. Yngre Læger søger nye undervisere til grundkursus 1, TR 2 og TR 3.

Du skal kende foreningens struktur og politik og være god til at undervise. Fristen for at søge er den 10. december 2007.

Log dig på Læger.dk og se selve stillingsopslaget.

Berigtigelse

> Ugeskrift for Læger

I artiklen »Læger på tinge« i Ugeskriftet nr. 45 er der forvirring omkring navnet på kandidaten fra Dansk Folkeparti. Han hedder Martin Kelkegaard - ikke Kelkelund. Vi beklager fejlen.