Skip to main content

Indkaldelse til Årsmøde og Medlemsmøde i Foreningen af Pensionerede Læger

Torsdag den 23. april kl. 15.00 på Comwell Hotel Aarhus.
2. mar. 2020
2 min.

Foreløbig dagsorden for Årsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Drøftelse af forslag fra bestyrelsen

4. Orientering om foreningens økonomi

5. Beretning fra foreningens arbejdsgrupper og udvalg

6. Drøftelse af indkomne forslag

7. Eventuelt

Eventuelle forslag til drøftelse på årsmødet skal sendes på mail til eva@dadl.dk senest den 1. april 2020.

Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort onsdag den 3. april 2020 på læger.dk under Foreningen af Pensionerede Læger.

Som afslutning på årsmødet er der foredrag om: Lægerne og Danmarks modstandskamp.

Klaus Larsen er journalist ved Ugeskrift for Læger og forfatter til flere bøger om medicinens historie. I hans seneste bog, »Krigere uden våben«, er emnet dog ikke medicinen, men fortællingen om den markante rolle, lægerne spillede i modstandsbevægelsen.

Hvad motiverede dem?

Hvorfor var hver ottende læge i Danmark aktiv i modstandskampen?

Hvilke etiske dilemmaer stillede kampen en læge over for? Hvad betød lægernes indsats?

Og så var der tiden efter besættelsen:

Debatten om lægehjælp (eller ej) til de tyske civile flygtninge.

Retsopgøret, hvor psykiatere nærmest blev en del af den dømmende magt; om henrettelserne af landssvigerne, hvor læger skulle assistere på retterstedet. Lægeforeningens eget opgør med de (forholdsvis få) læger, der gik nazisternes ærinde.

Vi ser frem til, at mange af vores medlemmer deltager i Årsmødet og det efterfølgende foredrag. Mødet slutter kl. 17.00, hvorefter der er lejlighed til at få et glas vin og hilse på foreningens medlemmer.

TILMELDING TIL ÅRSMØDET: Send en e-mail til Eva Valmod på: eva@dadl.dk