Skip to main content

Indkaldelse til Årsmøde og Medlemsmøde i Foreningen af Pensionerede Læger

Torsdag den 19. april 2018 kl. 15.00 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

19. feb. 2018
1 min.

Foreløbig dagsorden for Årsmødet

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Drøftelse af forslag fra bestyrelsen

4. Orientering om foreningens økonomi

5. Beretning fra foreningens arbejdsgrupper og udvalg

6. Drøftelse af indkomne forslag

7. Eventuelt

Eventuelle forslag til drøftelse på Årsmødet skal sendes på mail til er@dadl.dk eller til Lægeforeningen, att.: Eva Rahbek, Kristianiagade 12, 2100 København Ø senest den 15. marts 2018.

Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort onsdag den 21. marts 2018 på www.laeger.dk under Foreningen af Pensionerede Læger.

Som afslutning på Foreningen af Pensionerede Lægers Årsmøde holder tidligere anæstesiolog Flemming Amter et spændende foredrag: »Tilbageblik på et aktivt liv som læge, som formede sig lidt anderledes«.

Flemming Amter fortæller om sit spændende liv som læge, som førte ham til USA og Grønland, og ved en tilfældighed endte han i Sønderjylland med praksis og deltidsstilling i Flyvevåbnet. Efter at være pensionist i to år tog han tilbage til Grønland i flere omgange og nu også en tur som vikar på Færøerne.

Vi ser frem til, at mange af vores medlemmer deltager i Årsmødet og det efterfølgende foredrag. Mødet slutter kl. 17.00, hvor der vil være lejlighed til at få et glas vin og hilse på andre af foreningens medlemmer.