Skip to main content

Indkaldelse til generalforsamlin

Jan Nybo Nielsen, Formand for DMO

19. dec. 2007
1 min.

Bestyrelsen for Danske Militærlægers Organisation indkalder hermed til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag den 23. januar 2008, kl. 19.30 i Bymose Hegn, Helsinge.

Generalforsamlingen vil blive afholdt efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Beretning fra nedsatte udvalg

4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor og suppleant

8. Redegørelse for budget

9. Fastsættelse af kontingent

10. Eventuelt

Dagsorden udsendes til de enkelte medlemmer mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag som ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet.