Skip to main content

Indsigtsfuld og rigt illustreret bog om angst og stress

De to forfattere Poul Videbech og Raben Rosenberg giver i bogen »Hvad er angst og stress?« aktuel viden om angst og stress målrettet både fagpersoner og andre interesserede. Bogen er vedkommende og rigt illustreret og kan bruges som et opslagsværk eller læses fra ende til anden, skriver anmelder Kaj Sparle Christensen. 

Cover: FADL's Forlag
Cover: FADL's Forlag

Kaj Sparle Christensen, professor, ph.d., praktiserende læge. Interessekonflikter ingen

5. apr. 2023
2 min.

Fakta

Hvad er angst og stress?

I bogen formidler to af landets førende professorer og speciallæger i psykiatri den aktuelle viden om angst og stress på en måde, så både fagpersoner og almene læsere kan være med.

Bogen kommer i forlængelse af Poul Videbechs bog »Hvad er depression?«, og de to bøger giver tilsammen læseren en grundig indføring i en triade af folkesygdomme, som er forbundet med betydelig lidelse for den enkelte og store omkostninger for samfundet. Allerede i bogens indledning giver forfatterne da også udtryk for, at samfundet ikke tager problemerne med angst og stress alvorligt nok. Med bogen får læseren indsigt i, hvordan angsttilstande diagnosticeres og afgrænses i forhold til andre lidelser. I et senere kapitel beskriver forfatterne, hvordan man ser på angst fra et evolutionært, biologisk, psykologisk og socialt perspektiv.

Stress opfattes som en personlig oplevelse af at være stresset, men fænomenet har et kendt neurofysiologisk grundlag, som forfatterne giver en god og detaljeret beskrivelse af. Forfatterne beskriver, hvordan kortvarig stress kan optimere individets præstation, men at langvarig stress kan medføre en række sygdomme.  Forfatterne anerkender, at det ofte er nødvendigt at reducere stressorer, uanset om de er arbejdsrelaterede eller ej, men opfordrer samtidig til at begrænse brugen af sygemeldinger, da de kan gøre det svært for den stressramte at komme tilbage i arbejde igen.

Bogen omhandler også psykoterapeutiske metoder, medicinsk behandling af angstlidelser og tiltag til forebyggelse af mentale lidelser hos både børn og voksne. Forfatterne anbefaler tidlig intervention og forebyggende behandling til personer særligt disponeret for tilbagefald. I de afsluttende kapitler diskuterer forfatterne behovet for afstigmatisering af mentale lidelser, involvering af patientens pårørende og grundlæggende tanker om menneskesyn, etik og jura.

Bogens korrektur kunne have været bedre, da der er flere overskrifter, der ikke dækker indholdet, og der er også nogle sproglige fejl og unødig variation i brugen af de personlige pronominer. Til gengæld er bogen rigt illustreret med relevante patienthistorier, gode illustrationer, tabeller og fotos. Hertil kommer, at der er tale om en vedkommende og letlæst bog, skrevet af to forfattere, som har en omfattende og detaljeret psykiatrisk viden om emnet.