Skip to main content

ROM. For blot nogle år siden havde ingen forestillet sig den situation, den italienske lægestand er ved at komme i. Om ti år vil der været flere kvindelige læger end mandlige i et land, der har ry for at være mandschauvinistisk! Lægefaget er ved at skifte køn!

I dag er 35 pct. af de italienske læger af hunkøn. Det svarer til 124.205 af landets 357.410 læger. Ifølge den italienske lægeforening vil otte ud af ti læger være kvinder om ti år. Allerede nu repræsenterer kvinderne 60 pct. af de studenter, der er indskrevet på det kirurgiske fakultet.

På et møde i Caserta della Fnomeco slog den italienske lægeforening alarm over udsigterne til, at medicin er ved at blive et kvindefag:

»Vi er i øjeblikket et fag med både mænd og kvinder. Jeg går personlig ind for flere kvinder i faget. Men det kan gå ud over vor medicinske standard, hvis kvinderne kommer i overtal«, siger den italienske lægeforenings viceformand, Maurizio Bennato.

Han slår til lyd for et system, der skal lægge en dæmper på tilgangen af kvinder på medicinstudiet: »I modsat fald får vi et kontrasternes hospital: læger i kjoler og sygeplejersker i bukser«.

Lukket verden for kvinder

Førhen var Hippokrates' medicinske kunst en lukket verden for kvinder, i Italien i særdeleshed. I 1990'erne var kun 10-15 pct. af medicinske studenter af hunkøn. Studiner foretrak fag som pædagogi, jura og filosofi.

Inden for de seneste år har der imidlertid fundet en eksplosiv udvikling sted. I 2003 repræsenterede kvinder 53 pct. af de studerende på de medicinske fakulteter.

Nu er tallet altså oppe på 60 pct. og med udsigt til at stige til 70 pct. inden 2012. Til gengæld er blot 8,3 pct. af de medicinske professorer - eller 187 ud af 2.018 - kvinder.

Mange mandlige italienske læger mener, at der er visse områder inden for medicinen, som deres kvindelige kollegaer ikke bør beskæftige sig med.

Så som f.eks. urinvejssygdomme. Formanden for det italienske urologiske selskab, Vincenzo Mirone, siger:

»Jeg tror, at mandlige patienter ikke bryder sig om, at en kvindelig doktor rører ved deres prostata eller får til opgave at ordinere et middel mod impotens«.

Netop urologi er et speciale, som kvindelige italienske læger foreløbig holder sig fra. Ud af de 2.200 specialister i urinvejssygdomme, der er i Italien, er blot 173 kvinder.

Formanden for den italienske lægeforening, Amadeo Bianchi, slår til lyd for, at kirurgi og ortopædi bør være forbeholdt mænd:

»Mænd er bedre til at operere end kvinder, fordi de er stærkere end kvinder. Uregelmæssige operationstider kan ikke altid forenes med kvindens traditionelle rolle som mor. Jeg tvivler ikke på, at kvinder teoretisk kan være lige så fremragende som mænd til at operere, men de er generelt ikke så disponible til at rykke ind i operationsstuen på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet som deres mandlige kollegaer«.

Signora/signorina læge

Det er Lorenzo Sassi, medlem af den italienske lægeforenings bestyrelse, ikke enig i. Hun opfordrer til at skabe en hel hospitalskultur i Italien, for at mandlige og kvindelige læger kan blive ligestillet uden fordomme om deres køn:

»En mandlig læge bliver ganske naturligt tiltalt doktor«, siger hun. »En kvindelig læge tiltales derimod efter sit køn signora (frue) eller signorina.

Det er diskriminerende«.

Den 60-årige Marta Simonazzi fra universitetet i Pavia er en af Italiens kvindelige specialister i urinvejssygdomme. Hun går i rette med formanden for det italienske urologiske selskab,Vincenzo Mirones forbehold mod kvinder i hendes fag:

»Nu skal I mænd tage jer sammen. Vi kan være lige så fremragende som jer.

Jeg kan ikke se, hvilken forskel en læges køn gør, heller ikke hvad angår sygdomme i kønsorganerne.

Jeg kan lide mit fag. Jeg begyndte at arbejde i Milano i 1980'erne. Først blev jeg mødt med en vis skepsis fra mandlige kollegaers side. Men da de så mig i funktion, accepterede de mig som en kollega på lige fod. Jeg har aldrig haft problemer med en mandlig patient, fordi jeg er kvinde. For prostahyper-trofi kræves ikke styrke men ferme hænder og hjerne.«

Den 40-årige radiograf i Milano, Marta Scorsetti, vil vove at påstå, at kvinder ofte opnår en bedre kontakt med patienter end mænd. Hendes forklaring på, at kvinder i de næste ti år vil overhale mænd i lægefaget lyder:

»Vi studerer mere og er mere målrettede. Vi er generelt mere resultatsøgende og proriterer arbejdet, hvor vore mandlige kollegaer ofte bruger meget tid på at fremme deres karrierer.«

Sladder og antydninger

Hun beklager, at mentaliteten, når det handler om synet på kvindelige læger, ikke er fulgt med den hurtige udvikling henimod stadig flere kvindelige læger:

»Ofte tror mine patienter, at min sekretær er lægen og jeg sekretæren. Samtidig sladres der meget om kvindelige læger, der opnår topstillinger inden for hospitalsverdenen. Det bliver hyppigere antydet, at de har misbrugt deres kvindelige ynder over for mandlige overordnede for at gøre karriere.«

Mænd er stadig overrepræsenteret, når det kommer til hospitalsstillinger i Italien. Men en ny generation af kvinder i 30'erne og 40'erne er rykket ind som specialister. Som den tidligere fotomodel Ingrid Torres. Hun anses for at være en af Italiens førende øjenlæger i dag i sin egenskab af leder af den operative øjenafdeling på Humanitas-instituttet. Giulia Veronsese er en af Italiens førende kirurger inden for operation med robotter.

Fakta

Det, at kvinder i Italien også vil være læger, har sammen med bedre adgang til højere uddannelser bidraget til, at antallet af læger er femdoblet i løbet af de sidste 40 år fra 64.000 til 360.000.

Med 583 læger pr. 100.000 indbyggere er Italien et af de lande i verden, der har flest læger. Det har til gengæld det minus, at 40.000 læger har svært ved at finde job.

Ironisk nok er der flere læger i forhold til indbyggertallet i det underudviklede Syditalien end i det højt industraliserede Norditalien.

Modsat nabolandet Frankrig har Italien ingen problemer med at få læger til at bosætte sig i øde og afsidesliggende egne.

Mange af de intellektuelle, som Mussolini forviste til Syditalien, var læger, som f.eks. forfatteren til »Kristus standsede ved Eboli«, Carlo Levi.

Lægestudiet i Italien varer i seks år. I det sidste år er de lægestuderende i praktik.