Skip to main content

”Jeg er ikke ekspert – men jeg er rutineret”

De praktiserende lægers organisation PLO har fået ny næstformand – som ikke lægger skjul på, at han lige som en stor del af det nyvalgte repræsentantskab er i opposition til formand Bruno Melgaard Jensen. Mød Niels Ulrich Holm.

Foto: Klaus Larsen
Foto: Klaus Larsen

Klaus Larsen kll@dadl.dk

22. jan. 2015
4 min.

Før Niels Ulrich Holm i 2004 slog sig ned i praksis, var han læge i Flyvevåbnet. Han bijobber fortsat med en månedlig vagt i Eskadrille 722’s søredningshelikoptere, som han har fløjet med, siden han var nyslået kandidat for snart 20 år siden.

Det, der primært optager Niels Ulrich Holm, er dog at drive en god praksis. ”Men på det punkt adskiller vi os nok ikke så meget fra andre praktiserende læger”, tilføjer han med et skævt smil.

Skal han pege på et fagområde, der især interesserer ham, er det varetagelsen af ”den skrøbelige ældre patient”.

Niels Ulrich Holm udfører desuden akupunktur og har bevægeapparatlidelser og sportsmedicin som interesseområder. Og selvfølgelig flyvemedicin: ”Jeg er ikke ekspert - men jeg er rutineret”.

Jeg er altså ikke officielt kandidat, og der er ikke formandsvalg lige nu Niels Ulrich Holm, ny næstformand i PLO

Niels Ulrich Holm er gift for anden gang. Af fem sammenbragte børn er tre flyttet hjemmefra, så der er god plads i den rummelige Østerbro-lejlighed. Hans praksis – et kompagniskab med tre kolleger – ligger i Roskilde, hvor han selv stammer fra. Hans kompagnon Jan Baggers har kendt ham, siden de første gang mødtes til ruskursus, og de to ses stadig privat.

Jan Baggers fortæller, at studiekammeraten – ud over at være humoristisk og sjov på den Monty Python-agtige måde – havde ”utroligt meget erhvervsarbejde”, bl.a. FADL-vagter og import i mindre målestok af tøj og andet.

”Men vi var også aktive i studenterpolitik. Vi lavede vores eget ”parti”, som vi stillede op med ved valget af FADL-repræsentanter. Niels og jeg var de eneste opstillede, men vi fik monstrøst mange stemmer og kunne have trukket to mere med ind”.

Spørgsmålet for kollegerne er nu, om Niels Ulrich Holms fagpolitiske arbejde vil skabe problemer i klinikkens hverdag. Jan Baggers peger på, at han også som formand i regionen var meget væk – men kompenserede for fraværet: ”Niels er meget arbejdsom og er tit kommet ind sidst på dagen for at tage patienter mellem klokken 16 og 18”, siger Jan Baggers.

Når Niels Ulrich Holm sagde ja til at blive næstformand i PLO, er det, fordi han ser posten som ”en god mulighed for at søge indflydelse skabe respekt om faget og sørge for et godt samarbejde”. Men der spekuleres også intenst i, om han mon vil udfordre den siddende formand.

Faktaboks

Fakta

”Jeg er altså ikke officielt kandidat, og der er ikke formandsvalg lige nu”, understreger han. ”Men som sagt søger jeg indflydelse, og da der var formandsskifte, opfattede jeg mig som i opposition til Bruno. Jeg mente, vi skulle have deponeret vores ydernumre og sat hælene i. Jeg anbefalede at stemme nej ved urafstemningen om forhandlingsudvalgets resultat”.

Ulrik Hesislev, formand for PLO i Region Sjælland, kan godt se Niels Ulrich Holm som en mulig kandidat. ”Jeg støtter ham, uanset hvilken post, han har eller søger i PLO”, siger Ulrik Hesislev, som fornemmer en stærk opbakning blandt medlemmerne i regionen til Niels Ulrich Holm.

”Til forskel fra f.eks. PLO i Midtjylland har vi jo haft nogle hårde år i Region Sjælland, og det smitter af på vores holdninger”, siger han – underforstået: I Midtjylland, hvor Bruno Melgaard Jensen kommer fra, har man traditionelt har haft et godt samarbejde med regionen – hvor Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), er regionsboss.

Man fornemmer klart et skifte i repræsentantskabet efter valget”, siger Ulrik Hesislev. Og man må i hvert fald formode, at det skifte også er baggrunden for skiftet af næstformand. Så må de næste måneder vise, hvilken betydning, det får for PLO’s politik.”.

Selv siger Niels Ulrich Holm:

”Jeg repræsenterer det, som før var et mindretal, og nu repræsenterer jeg noget, der tegner til at være et flertal. Og nu kan det næste repræsentantskabsmøde måske vise, at man vil skifte kurs på nogle områder”, siger Niels Ulrich Holm.