Skip to main content

»Jeg skal viderebringe en mindre god besked …«

Gholamreza Dayani er overlæge på Neonatalafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Klaus Larsen kll@dadl.dk / foto: Claus Bech

30. mar. 2020
4 min.

6.30 Børnene er ikke hjemme, så jeg kan nyde morgenmaden i ro og mag. Så smører jeg madpakke og kører fra Bagsværd til Roskilde. Er fremme i god tid. På morgenkonferencen fortæller vagtholdet om de indlagte børn på neonatalafsnittet og afsnit for større børn. Vagtholdet har nogle spørgsmål til overlægerne omkring bordet. Vi slutter af med et fagligt indslag.

8.50 Jeg går op på mit afsnit – neonatal. Vi har 5-6 nyfødte børn indlagt. Efter et kort møde med plejepersonalet går jeg stuegang hos tre af børnene. Sammen med sygeplejerskerne gennemgår jeg, hvad der har været af medicinske problemstillinger: Ophør af vejrtrækning, behov for ekstra ilt, besvær med at fordøje. Bagefter går jeg ind og snakker med familierne.

10.30 Jeg skal viderebringe en mindre god besked. Vi har et barn, som for tre uger siden blev født i 32. uge. Barnet havde både sammenfaldne lungesække (alveoler) og en punkteret lunge, og der var behov for akut behandling. Barnet havde brug for et lægemiddel – surfaktant – som vi sprøjter direkte ind i lungerne. Det er et stof, som barnet selv producerer i sidste del af graviditeten, men hvis barnet er for tidligt født og ikke har produceret nok, falder dets lunger sammen. Så må vi bedøve og intubere og sprøjte stoffet ned i lungerne. Som rutine fik jeg også lavet en UL-skanning af hovedet, der viste en hjerneblødning. Det er familien allerede informeret om. Men en MR-skanning viser, at barnet også har nekrotiske områder på begge sider af hjernen. Det skal jeg ind og fortælle moderen, der heldigvis også har sin mor med. Jeg overvejer, hvad jeg skal sige – vi skal ikke male en vis herre på væggen, men heller ikke bagatellisere. Det er svært at forudse, hvilken grad af handikap, der kan forventes, og familien skal dag for dag holde øje efter symptomer på handikap. Barnet er i et THO-projekt – tidligt hjemmeophold. Derfor udskrives det om et par dage til hjemmet med sonde, men er i princippet indlagt, og behandlingen kommer til at foregå ambulant her.

12.00 Der er yderligere fire børn, som jeg skal gå stuegang hos. Igen taler jeg med sygeplejerskerne, før vi går ind til familierne. Ud over de fire børn har vi en del familier, som er hjemme med eller uden sonde, og som har ringet til afdelingen. De skal også have svar.

12.30 Frokost, samtidig med, at lægerne på afdelingen mødes til middagskonference. Vi skal afrapportere til den kollega, som skal have vagten. Ironisk nok er det mig selv – dvs., jeg skal have rapport fra de andre afdelinger og børnemodtagelsen om, hvad der ligger i huset.

13.00 Jeg skal gå stuegang på barselsgangen. Her er børn på 0-7 dage, hvor der er et eller andet problem. Børnene kan komme både direkte fra fødegangen og hjemmefra. Hos nogle er der konstateret et eller andet allerede ved skanning under graviditeten. Hos andre er der noget, som jordemoderen har set efter fødslen. Der er tungebånd, hvor vi skal vurdere, om der skal klippes, gulsot, der skal følges op på, forhudsforsnævring, der skal henvises til børnekirurgerne på Rigshospitalet, et urinrør, der udmunder det forkerte sted – alt, mellem himmel og jord. Men vi prøver at holde stuegangen kort …

14.30 … for netop i dag skal jeg afholde perinatalkonference. Sammen med en obstetriker, en jordemoder, en føtalmediciner og en del andre interesserede. Her drøfter vi de børn, der kan ventes at blive født i løbet af de næste par uger – er der misdannelser eller andet, vi skal være opmærksomme på? Men også børn, som er født, og hvor vi har fundet noget efter fødslen, hvor vi melder tilbage til fødselslægerne.

15.15 Jeg går i børnemodtagelsen og har vagten til i morgen. Jeg overtager fra en kollega, der i dagens løb har passet det akutte i børnemodtagelsen.

18.00 Under aftenstuegang følger jeg op på blodprøver, som er taget i dagens løb, og ser de børn, som vi på middagskonferencen har aftalt at holde ekstra godt øje med. Ellers foregår vagtarbejdet dels i akutmodtagelsen, og dels med at hjælpe de akut dårlige børn her – men i aften ser her ud til at blive relativt roligt.

Læs hele temaet om neonatalogi her.