Skip to main content

Hvis sygehuslægers tilfredshed med jobbet skal udtrykkes gennem smil, vil mundvigene vende mere opad hos dem, som er ansat vest for Storebælt, end hos deres sjællandske kollegaer.

Det viser en sammenlignende trivselsundersøgelse med over 5.000 læger på tværs af regionerne, som Danske Regioner netop har lavet.

Størst arbejdstilfredshed finder man blandt læger ansat i Region Nordjylland, hvor den samlede tilfredshedsscore med jobbet er 81 på en skala fra 0 til 100, hvor 100 udtrykker størst tilfredshed.

Mindst tilfredshed er der til gengæld hos læger i Region Sjælland, hvor tallet er 72.

De jyske læger er også mere tilfredse end sjællænderne med måden, deres evner bruges på, deres fremtidsudsigter og arbejdsmiljøet.

Bedre kursusmuligheder i Jylland

Ledende overlæge på arbejdsmedicinsk klinik på Aalborg Sygehus, Sigve Christensen, forklarer, at der kan være flere årsager til forskellene:

»Der er mere kamp om stillingerne på Sjælland end i Jylland, hvor der er flere ubesatte stillinger. Samtidig er man nødt til at tage mere vare om de ansatte på sygehuse i Nordjylland for at beholde dem,« siger han og peger på, at også sygehusstørrelsen kan have indflydelse.

»I provinsen er flere sygehuse mindre, hvilket betyder, der er kortere fra top til bund. Og jo kortere der er fra top til bund, jo mere føler den enkelte ansatte, at man bliver hørt, hvilket også kan være med til at skabe arbejdsglæde,« siger Sigve Christensen.

Overlæge på arbejds- og miljømedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital, Niels Ebbehøj, peger blandt andet på forskellige kursusmuligheder som en forklaring.

»Det er velkendt i branchen, at kursusmulighederne er langt bedre i Jylland, for der har man brug for at tiltrække læger. I hovedstaden har holdningen været, at de ansatte nok skulle komme, lige meget hvordan man behandlede dem, fordi der er prestige i at arbejde på de københavnske hospitaler,« siger han og opfordrer de sjællandske sygehusledelser til at fokusere mere på kursus- og efteruddannelsesmuligheder for lægerne, da tilfredse medarbejdere yder bedre end ikke tilfredse medarbejdere.