Skip to main content

»Kan man svejse, når man har KOL?«

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

11. nov. 2011
3 min.

Et døgn med Susanne Wulff Svendsen, overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning

6.00 Klokken seks står jeg op hjemme i Lystrup i Aarhus og har god tid til morgenmad med min mand og tre børn, hvoraf de to store er i gymnasiealderen.

7.30 Turen til Herning tager næsten halvanden time, men i bilen kan jeg drikke kaffe og høre lydbog. I Silkeborg er der mange stop for rødt. Så er der en chance for at hælde en ny kop kaffe op.

8.50 Om ti minutter skal jeg se en patient. Han er svejser, sidst i 50'erne, med KOL. Han har røget, men ikke så meget, og så har han svejset i 41 år, siden dengang man ikke gik op i udsugning. Han fortæller, at han de senere år har brugt friskluftforsynet åndedrætsværn, men slangerne var så korte, at han ofte måtte tage det af. Firmaet er lukket nu, men ellers var det et forebyggelsesproblem, vi skulle have fat i. Jeg anmelder til Arbejdsskadestyrelsen på mistanke om, at svejserøgen har bidraget til lungesygdommen.

10.30 Patienten skal have erhvervsvejledning. Med patientens nuværende arbejdsforhold er hovedproblemet de fysiske krav i arbejdet. Jeg kigger ind hos vores socialrådgiver: Kan han blive ved, til han er 60, har han mulighed for efterløn? Jeg fortæller kort patienten om arbejdskravet i forhold til efterlønsbevis. Så skal journalen dikteres.

11.45 Jeg skimmer en rapport om KOL og arbejde, som jeg i næste uge skal fremlægge for repræsentanter for fagbevægelsen. Jeg kan bruge patienten i formiddag som en relevant, aktuel case.

12.00 Jeg tager en stående franskbrødsmad med kaffe. Her er kantine, men jeg har siddet og siddet og trænger til at stå. Derefter visiterer jeg 13-14 henvisninger fra praktiserende læger, andre sygehusafdelinger, fagforeninger og Arbejdsskadestyrelsen. Nogle - f.eks. gravide eller en mesotheliom-patient - skal have en hurtig tid.

13.00 Der skal skrives udkast til stillingsopslag for et ph.d.-projekt om skulderpatienter (mit eget hovedinteresseområde). Og så har jeg en forskningsårsstuderende, der ser på arbejdsmæssige risikofaktorer for lyskebrok. Hun skal forsvare sit projekt i december. Det er første gang for mig, og jeg skal ringe til universitetet om censor osv.

13.45 Patientopfølgning, bl.a. på en hudpatient, som er i kontakt med diverse kemikalier. Jeg har indhentet og gennemgået datablade og identificeret tre mulige allergener. Skriver til hudlægen, at de bør indgå ved lappetestning, og at de kan rekvireres fra Odense Universitetshospital. En anden, jeg følger op på, er en gravid maler, som jeg så i fredags. Med visse forholdsregler kan hun fortsætte arbejdet under graviditeten. Tre af produkterne har jeg dog ikke set datablade på endnu. Dem må hun ikke bruge, før jeg har set dem.

16.00 Efter at have forberedt vejledning på onsdag med en bachelorgruppe, der skriver om Q-feber, følger jeg op på mit eget ph.d.-projekt fra for 10 år siden. Dengang fik vi MR-skannet 130 mænd - maskinarbejdere, malere og mekanikere - der i forskellig grad arbejdede med armene opad. Vi vil skanne dem igen og er i gang med at ringe rundt til dem. Mange vil helst ringes op efter arbejdstid.

17.10 Kører mod Lystrup, mens jeg hører jazz. Der er også tid til at tale en times tid med en kollega fra Aarhus (håndfrit). Det gør vi et par gange om ugen.

18.30 Maden er på bordet, da jeg kommer hjem. Bagefter rydder jeg af og ordner vasketøj, mens min mand og to af børnene tager på indkøb.

20.00 Jeg skal læse på visitationsretningslinjer for skulderkirurgi, fordi jeg sidder i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen. Mine kommentarer skal sendes i overmorgen.

22.30 Jeg har en halv time sammen med min mand inden sengetid.