Skip to main content

Kinesiske reservedele

Journalist, MSc. Morten Seifert, morten@uncial.dk

2. nov. 2007
4 min.

Ny nyre eller lever klares på en uge. Hjerte og lunger kan tage op til en måned. China International Organ Transplant Support Center klarer det hele. Indtil for nylig reklamerede firmaets hjemmeside lystigt for organtransplantationer. Hjemmesiden rettede oven i købet en specifik tak til det kinesiske kommunistparti for dets »fortsatte støtte, der gjorde transplantationerne mulige«. Hjemmesiden fortalte ikke, hvor organerne kom fra.

Kinesere er effektive mennesker, men ventetiden på organtransplantationer har alligevel været påfaldende kort, når velhavende kinesere og udlændinge mod passende betaling skulle have transplanteret organer i Kina. Meget tyder på, at transplantationerne gik let fordi Kina trak på en »organbank« bestående af op mod 8.000 årligt dødsdømte fanger.

Kina har aldrig helt åbent erkendt sin praksis. Men firmaet www.bek-transplant.com indrømmede for eksempel sidste år over for Berlingske Tidende, at deres organer kom fra henrettede kinesere, og at netop denne mulighed var en del af forretningskonceptet.

Levende reservedelslagre

Hans Buhl, formand for Lægeforeningens etiske udvalg siger om kinesernes hidtidige praksis med levende reservedelslagre:

»Det ser ud til, at man har haft de dødsdømte fanger gående, indtil man fik brug for organerne. Man slog dem faktisk ihjel ved at tage organerne fra dem«.

Hans Buhl har svært ved at finde ordene, da han fortsætter:

»Det er jo fuldstændigt ... jeg ved ikke næsten ikke, hvad jeg skal sige ... læger, der gør sådan noget; de har jo ikke forstået noget som helst.«

Kina på ny kurs

Men efter års internationalt pres blandt andet fra den danske lægeforening tyder meget på, at kineserne er ved at ændre kurs. Endnu mangler en klokkeklar udmelding fra den kinesiske regering, men flere ting peger den rette vej.

Den kinesiske lægeforening har således utvetydigt meldt ud, at de nu tilslutter sig WMA's politik, som forbyder transplantation fra dødsdømte. Meldingen kom på WMA's generalforsamling i København den 7. oktober.

Flere iagttagere er enige om, at den kinesiske lægeforening nødvendigvis må have clearet en så klar og markant melding med regeringen.

Ganske kort efter, den 16. oktober, kom regeringen med en udmelding, som peger i samme retning. På et pressemøde fortalte en regeringstalsmand, at man havde arresteret den japanske forretningsmand Hiroyuki Nagase, for »ulovlig organhandel.« Nagase var manden bag China International Organ Transplant Support Center. Firmaet, der hidtil på sin hjemmeside havde takket selv samme regering for støtte.

Er det på grund af OL?

Kinas regering retter altså tilsyneladende ind efter flere års pres men kritiseres samtidig for først og fremmest at pleje hensynet til sit internationale omdømme frem mod OL i Beijing næste år.

Hans Buhl, der selv deltog i WMA's generalforsamling, er alligevel tilfreds med meldingen fra den kinesiske lægeforening:

»Jeg er såmænd ligeglad med, om de gør det på grund af OL. Det vigtigste er, at det faktisk sker,« siger han således og fortsætter:

»Faktisk var det den danske lægeforening, der oprindeligt tog sagen op i WMA's council for cirka to et halvt år siden. Men der skete ikke noget. Til sidst måtte vi true kineserne med, at de ville blive ekskluderet af WMA, eftersom de ikke engang svarede på vores skriftlige henvendelser.«

Marianne Kastrup fra Amnesty's lægegruppe er også tilfreds og ser meldingen som led i en større udvikling:

»Det her er kun et første skridt men dog et væsentligt et. Jeg tror, at Kina er på vej til at blive del i en global verden med de begrænsninger, det giver i at fortsætte visse praksisser. Jeg har set tilsvarende udvikling i kinesisk psykiatri med større ønske om dialog og villighed til at lære noget fra professionelle i andre dele af verden. Endelig kan man håbe på, at det her vil give anledning til en debat om dødsstraffens berettigelse mere generelt.«

Fakta om organtransplantation fra dødsdømte i Kina

Transplantation uden patienternes samtykke er ulovligt i Kina. Dødsdømte forbrydere blev undtaget denne lov i 1984. WMA anerkender dog under ingen omstændigheder samtykke fra dødsdømte nogen steder i verden. Antallet af henrettelser i Kina er en statshemmelighed. Amnesty International anslår tallet til 7.500-8.000. WMA har fordømt Kinas transplantationer fra dødsdømte gentagne gange.

I 1998 nåede WMA til enighed med den kinesiske lægeforening om at undersøge og stoppe transplantationerne. Men i 2000 løb Kina igen fra aftalen.

Amnesty International mener, at systematiske transplantationer er en lukrativ forretning for de kinesiske myndigheder, lokalre-geringer, politi og hospitaler. Amnesty har antydet, at det er medvirkende til, at Kina ikke vil afskaffe dødsstraf.

I 2001 bekendte en asylsøgende kinesisk læge at have medvirket til fjernelse af hornhinder fra dødsdømte. Han hævdede, at andre læger havde fjernet organer fra personer, hvis hjerter endnu bankede.

I 2005 lovede Kina at tage skridt til at undgå misbrug af dødsdømte fangers organer.

Juli 2006: Ny lov bandlyser handel med organer og understreger krav om donorernes samtykke.

Den 7. Oktober 2007: Den kinesiske lægeforening erklærer sin støtte til WMA's erklæring om organtransplantation.