Skip to main content

Konflikt kan udløse masseflugt af læger

Journalist Klaus Larsen, kll@dadl.dk
3. dec. 2010
03 min

Over halvdelen af alle praktiserende læger vil stoppe, hvis vagtlæger - som Danske Regioner har krævet under de sammenbrudte overenskomstforhandlinger - skal ansættes i regionen og være kollektivt forpligtede til at bemande lægevagten.

Det viser en rundspørge blandt cirka 400 medlemmer af de Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

To ud af tre læger over 60 år vil under de vilkår vælge pension, og kun ti procent kan med sikkerhed sige, at de bliver i praksis, uanset hvad.

Kun knap en fjerdedel af lægerne under 60 år kan med sikker røst erklære sig parate til at fortsætte i praksis.

Samlet vil 55 procent af de praktiserende læger stoppe, hvis regionerne overtager styringen af lægevagten.

Stenbæk: »Viser, vi har ret«

»Det bekymrer selvfølgelig«, siger regionernes chefforhandler, Jens Stenbæk (V) og fortsætter:

»Jeg ser det som dokumentation for, at de krav, vi stiller for at sikre lægedækningen, er meget relevante«.

Forudsætter jeres model, at alle læger - også de ældre - får en vagtforpligtelse? I øjeblikket varetages den kollektive vagtforpligtelse af ca. halvdelen af lægerne?

»Nej. Den eneste ændring, vi ønsker, er en overordnet ledelse. Men fordelingen af vagter, og hvem der skal indgå i dem, skal ikke foregå anderledes end i dag«, siger Jens Stenbæk og tilføjer, at en betingelse for at genoptage forhandlingerne er, at PLO viser »en mere realistisk tilgang til de økonomiske krav«.

Hvis lægerne siger nej til at sikre vagtdækningen i en lægevagt, hvor I har overtaget driften, hvordan vil I så sikre, at der er læger nok?

»Det kan vi ikke. Det er derfor, vi måtte stoppe forhandlingerne, da PLO trak det kort, som hedder boykot af vagtlægedækningen, hvis vi arbejdede videre med anbefalingerne fra akutudvalget«.

Retten til at sige op

»Boykottrussel?«, udbryder PLO's formand, Henrik Dibbern.

»Hvis man giver overlægerne på et sygehus dårlige vilkår, og nogle af overlægerne så vælger at sige deres stilling op, er det så en boykot? Hvis vi skal underlægges en ledelse, vil vi have de rettigheder, der følger med en ansættelse, herunder retten til at sige op, hvis man ikke finder vilkårene rimelige«.

Henrik Dibbern erkender, at regionerne formentlig kan tage kontrollen over lægevagten.

»Men de kan ikke få kontrol over lægerne«, siger han. »Hvis lægerne opfatter det, som regionerne insisterer på, som en forringelse af deres vilkår, så forsvinder lægerne. Så kan de udstede alle de regler de vil, uden at det nytter noget«.

Hvorfor er det vigtigt for PLO at stå for styringen af lægevagten?

»Vi har et system, som i 20 år har leveret varen, som er omkostningseffektivt, og som kan afslutte halvdelen af alle henvendelser i telefonen. Det kan ingen af de systemer, man har sammenlignet os med, levere. Hvorfor lave det om?«

»Og så bryder vi os ikke om, at regionerne både vil have ledelsen og samtidig fortsat vil pålægge os en forpligtelse. Det er langt ud over de vilkår, man ellers kender i sundhedsvæsenet eller i det hele taget i civilsamfundet«.

Jens Stenbæk efterlyser »et realistisk økonomisk udspil« fra jer?

»Jeg ser i Fyens Stiftstidende, at Odense Universitetshospital overskrider sit budget med 174 mio. kr. i år. Jeg ved ikke af, at man derfor fyrer ledelsen eller nedlægger sygehuset. Der er nogle kæmpebeløb på spil i sygehusvæsenet - mange gange større end de beløb, vi taler om i almen praksis. Der er ingen sammenhæng mellem det, som Stenbæk påstår, er uacceptable krav fra os, og det, der sker i sygehusvæsenet«.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen