Skip to main content

KORA: Sygehuse henviser vidt forskelligt til genoptræning

Patienter har op til otte gange større sandsynlighed for at få genoptræning på nogle sygehuse i forhold til andre, viser ny rapport fra KORA.

Simon Feilberg, seniorforsker ved KORA, står bag rapporten, der viser, at sygehuse henviser i meget forskelligt omfang til genoptræning.
Simon Feilberg, seniorforsker ved KORA, står bag rapporten, der viser, at sygehuse henviser i meget forskelligt omfang til genoptræning.
27. jan. 2016
2 min.

Der er større sandsynlighed for at få en genoptræningsplan, hvis du har fået opereret hoften på Hvidovre Hospital, end hvis du har fået den opereret på Kolding Sygehus, viser ny rapport fra Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

Kun 12 procent af hoftepatienterne på Kolding Sygehus fik en genoptræningsplan, hvor det var helt op mod 96 procent af patienterne på Hvidovre Hospital. KORA konstaterer derfor, at sygehusene henviser vidt forskelligt til genoptræning – både nationalt og regionalt.

Generelt laver hospitalerne øst for Lillebælt flere genoptræningsplaner end de øvrige hospitaler i landet. Se landskort på KORAs hjemmeside HER.

Seniorprojektleder i KORA, Simon Feilberg, står bag rapporten og fortæller, at analysen ikke fortæller noget om, hvilket niveau, der er det rigtige.

Flere genoptræningsplaner generelt

Analysen viser også, at visiterede genoptræningsplaner generelt er steget – faktisk med 90 procent fra 2007 til 2014. I 2007 blev området for genoptræning lagt om i forbindelse med strukturreformen, hvilket betyder, at det nu er regionerne, der har ansvaret for at henvise patienter til genoptræning. Kommunerne har så ansvaret for at betale genoptræningen.

”Stigningen kan meget vel være positiv og et udtryk for, at man sendte for få patienter til genoptræning tidligere set ud fra et sundhedsfagligt synspunkt. Men organiseringen, hvor visitation og finansiering er løsrevet fra hinanden, kan også spille en rolle, fordi en sådan model let kan føre til, at aktiviteterne – og dermed udgifterne – vokser kraftigt,” siger Simon Feilberg.

Analysen er lavet på baggrund af data fra eSundhed og ser på variation og udvikling i antallet af genoptræningsplaner i regioner, sygehuse og kommuner. Derudover har analysen fokus på tre behandlingsområder: muskel-skelet lidelser, neurologi og kardiologi. Her er viser det sig, at hofteoperationer er den behandling med størst forskel på antal genoptræningsplaner fra sygehus til sygehus.