Skip to main content

Korrekturfejl anbefalede dødelig Panodil-dosis

På grund af en korrekturfejl har medicinalfirmaet Glaxo Smith Kline (GSK) tilbagekaldt en håndbog, der anbefaler en dødelig dosis Panodil til børn.

De 2.000 eksemplarer af den fejlbehæftede håndbog, der slap ud, skal indsamles og destrueres. Foto: GSK
De 2.000 eksemplarer af den fejlbehæftede håndbog, der slap ud, skal indsamles og destrueres. Foto: GSK

Klaus Larsen kll@dadl.dk

19. jun. 2015
2 min.

På grund af en korrekturfejl har medicinalfirmaet Glaxo Smith Kline (GSK) tilbagekaldt en håndbog, der anbefaler en dødelig dosis Panodil til børn.

Håndbogen, som er trykt i 40.000 eksemplarer, hedder ”De første 6 år – en guide til forældre om feber og smerte”. Den indeholder på side 21 en behandlingsvejledning, som til børn under 40 kg. anbefaler en dosering på 120 ml i stedet for de korrekte 20 ml.

Den seks gange større dosis kan i værste fald medføre leverskade, leversvigt og død som følge af paracetamolforgiftning.

”Der er sket en fejl, der ikke må ske”, siger GSK Danmarks kommunikationschef, Henrik Kastoft. ”Vi opfordrer på det kraftigste forældre, apotekspersonale og sundhedsplejersker til under ingen omstændigheder at følge behandlingsvejledningen”.

Ifølge GSK er håndbogen trykt i 40.000 eksemplarer. De 38.000 er fortsat på lager hos virksomheden og vil blive destrueret omgående, oplyses det. GSK har sendt lægemiddelkonsulenter ud til landets apoteker og sundhedsplejersker for at indsamle de resterende 2.000.

GSK opfordrer forældre og sundhedspersoner til ikke selv at destruere håndbøgerne, men i stedet aflevere alle deres eksemplarer til det lokale apotek. På den måde vil GSK sikre sig, at der er styr på alle de fejlbehæftede håndbøger.

Håndbogen har været til godkendelse to gange, inden en grafiker har sat den op. Grafikeren, der skulle have slettet en kolonne, kom ved en fejl til at sætte et 1-tal ind foran den anbefalede dosis på 20 ml.

Læs om paracetamol-forgiftning hos sundhed.dk (link)