Skip to main content

Kort nyt

Jounalist Anne Absalonsen, anne@uncial.dk

15. jan. 2007
1 min.

Malaria igen i Italien

Italien blev erklæret malariafrit i 1970, men nu er sygdommen på vej tilbage, konstaterer den italienske miljøorganisation Legambiente ifølge Politiken. Før 1993 var der kun registreret 18 tilfælde, men efter 1993 er tallet 100, især fra det fugtige område omkring Venedig. Forekomsten af malaria skyldes klimaforandringerne.

http://politiken.dk/udland/article222439.ece

Fattigdom og aids hænger uløseligt sammen

Fattige er mere udsatte for hiv-smitte, de smittes lettere, og sygdommen øger deres fattigdom, fastslår en ny rapport fra en af Folkekirkens Nødhjælps partnere i Zambia.

I kampen mod aids har fokus primært været rettet mod de umiddelbare årsager og løsninger, som f.eks. medicinsk behandling, men dermed har de underliggende, samfundsmæssige strukturer, som bidrager til epidemien, fået helt frit spil.

www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/her_arbejder_vi/saerlige_emner/…