Skip to main content

WHO forudser eksplosiv stigning i diabetesforekomst

> Schweiz

Hvert minut året rundt dør seks mennesker på grund af diabetes eller diabetesrelaterede sygdomme - i 2000 var diabetes skyld i 3,2 millioner dødsfald. Det er ifølge en ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO og den internationale diabetesføderation tre gange så mange som hidtil beregnet.

Med rapporten markerer de to organisationer starten på deres fælles aktion »Diabetes Action Now«, som har til hensigt at øge opmærksomheden om sygdommen og stimulere og støtte kampen mod diabetes i udviklingslandene.

Den største vækst i udbredelsen af diabetes ses blandt voksne i den arbejdsdygtige alder i udviklingslandene, hvor mindst et af ti dødsfald blandt voksne i alderen 35-64 år knytter an til diabetes. I nogle lande er det fem ud af ti dødsfald, oplyser WHO. Det er især diabetikerens forhøjede risiko for at få en kardiovaskulær sygdom, som er årsag til for tidlig død.

I 2000 var 171 millioner mennesker verden over ramt af diabetes - inden 2030 kan tallet være over dobbelt så højt, hvis der ikke sker noget radikalt i kampen mod sygdommen.

Behandlingen af hoftebrud målt for første gang

> København

For første gang har amterne systematisk målt kvaliteten af den behandling, landets hoftebrudspatienter modtager. Det er sket i regi af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), og resultaterne viser, at mange sygehuse lever op til de fastsatte mål, men at en del dog halter efter.

I opgørelsen, der omfatter hoftebrudspatienter over 65 år, er der udvalgt seks standarder til at måle, om behandlingen af hoftebrud i Danmark er god nok: Ernæringsrisiko (vurdering af om patienten får den rigtige mad), UP and GO Test (patientens evne til at rejse sig og gå efter operationen), VAS-score (vurdering af patientens smerter efter operationen), evnen til at klare daglige gøremål henholdsvis før og efter operationen samt endelig dødeligheden for patienter over 65 år.

Ifølge Bent Hansen, formand for Amtsrådsforeningens Sygehusudvalg, giver opgørelsens resultater anledning til selvransagelse: »Der er for store forskelle på den behandling, sygehusene tilbyder hoftebrudspatienterne. Det kan og skal gøres bedre, men vejen frem er ikke at dunke hinanden i hovedet med resultaterne. Vi skal i stedet bruge dem åbent som afsæt for at lære af hinanden og forbedre indsatsen yderligere«, udtaler han til Amtsrådsforeningens Mandat. Resultaterne af undersøgelsen omfatter målinger foretaget fra april til december 2003.

Læs hele undersøgelsen på http://www.nip.dk/Hofte.doc

Bush under pres for at støtte stamcelleforskning

> USA

Et flertal i Kongressen opfordrer i et brev Præsident Bush til at støtte forskningen i embryonale stamceller og dermed gøre op med den stramme amerikanske kurs over for stamcelleforskning.

Tilhængerne frygter ifølge flere amerikanske aviser, at amerikansk forskning vil halte bag efter stamcelleforskningen og ønsker derfor en ændring af en lov fra 2001, som tydeligt begrænser den økonomiske støtte til stamcelleforskning, og som kun tillader forskning i de dengang eksisterende 60 stamcellelinjer. I dag er det ifølge Reuters imidlertid kun 20 af disse cellelinjer, der reelt er tilgængelige for forskerne.

Præsident Bush anser forskningen i embryonale stamceller for at være uetisk.

Både demokrater og republikanere i Repræsentanternes Hus støtter forslaget. Således er der tilsyneladende konsensus om, at forskerne godt må bruge de æg, som bliver tilovers ved kunstig befrugtning - og som ellers alligevel bliver kasseret.

Prozac kan skade fostre

> USA

Et af verdens mest solgte antidepressiver, Prozac, kan påvirke fosterudviklingen. En ny amerikansk undersøgelse peger på, at gravide kvinder, der tager Prozac, risikerer at føde babyer med blandt andet åndedrætsproblemer.

Ifølge en rapport fra the National Toxicology Program, som Biotikportalen refererer, udsættes fostret lettere for påvirkninger sent i svangerskabet, og barnet fødes ofte med en lavere fødselsvægt eller er mere sløvt end normalt. Der er også risiko for, at svangerskabet forkortes.

Rester fra Prozac er desuden fundet både i modermælken og i blodet hos nyfødte, hvis mødre har spist lykkepillerne.

Men rapporten påpeger samtidig, at gravide ikke absolut skal undgå Prozac, da det kan være mere farligt at lide af en depression end at tage antidepressiver. »Humørændringer er almindelige for kvinder i den fødedygtige alder, og man anslår, at omtrent 16 procent af kvinder får en større depression i 6.-9. måned af svangerskabet«, fremgår det af rapporten.

Kønsdifferentierede tilbud til demente

> København

Forsøg i København har vist, at det nytter at behandle demensramte mænd og kvinder forskelligt. Hvis en demensramt mand får lov at passe sig selv derhjemme, er der stor sandsynlighed for, at det hurtigt går ned ad bakke. Men hvis han får lov til at tage på tur med en gruppe jævnaldrende mænd, er der gode chancer for, at han vil live gevaldigt op.

Det er Berlingske Tidende, der omtaler et forsøg i Københavns Kommune - kaldet Herreklubben - der har vist, at hjemmeboende mænd med let til moderat demens henter skjulte ressourcer frem, når de udfordres intellektuelt og fx selv er med til at arrangere besøg på tidligere arbejdspladser, museumsbesøg samt gammeldags bøj og stræk-gymnastik.

Der er også blevet spurgt ind til, hvilke færdigheder mændene selv finder det vigtigst at bevare.

»De tilbud, vi i dag har til demensramte, er i stor udstrækning ens for alle deltagere uanset køn og tidligere interesser i livet. Man er nok tilbøjelig til at glemme, at mænd og kvinder er to forskellige køn, og at dette også gælder for demensramte«, udtaler lederen af H:S Hukommelsesklinik, professor, overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar, til avisen.

Projekt Herreklubben afventer i øjeblikket, at de københavnske politikere beslutter, om projektet skal gøres permanent.

Influenza i svangerskabet kan føre til skizofreni

> USA

Børn født af mødre, som under deres graviditet har pådraget sig influenza, lader til at have forhøjet risiko for senere i livet at udvikle skizofreni.

Ifølge en ny amerikansk undersøgelse, som blev præsenteret på årsmødet i the American Psychiatric Association, kan formentlig 14 procent af samtlige skizofrenitilfælde sættes i forbindelse med influenzapådragelse enten tidligt eller midt i graviditeten.

Forskerne bag undersøgelsen opfordrer derfor ifølge Reuters til, at kvinder i den fødedygtige alder lader sig influenzavaccinere.

E-læring til danske læger

> København

Lægerne er en faggruppe, som bør gå forrest, når det gælder it i sundhedsvæsenet. Samtidig er det vigtigt at lægerne til stadighed uddannes, så patienten sikres den bedst mulige behandling.

Det er baggrunden for, at Den Almindelige Danske Lægeforening nu udbyder e-lærings-kurser, der giver foreningens medlemmer mulighed for at deltage i kurser på tværs af vagter og skæve arbejdstider.

E-lærings-kurserne skal udvikles af lægerne selv, og der vil f.eks. blive tale om kurser i den akutte kirurgiske og medicinske behandling på skadestuen. Lægeforeningens projekt er ét af tretten e -lærings-projekter der - udvalgt blandt 150 ansøgere - har modtaget støtte fra videnskabsminister Helge Sanders (V) pulje øremærket e-læring.

Det er Den Almindelige Danske Lægeforening og Copenhagen Consulting Co. der står bag projektet.

Flertal for patientbøder

> København

Danske patienter kan fremover komme til at betale en bøde, hvis de udebliver fra en behandling på sygehuset. Det sker, fordi Socialdemokratiet nu støtter regeringens planer om patientbøder.

Men ifølge Politiken tager Patientforeningen Danmark afstand fra tiltaget, som den mener kommer til at ramme de patienter, som er »helt ude i tovene«. Foreningens modstand skyldes dog primært, at forslaget kun går den ene vej.

Formanden for Patientforeningen Danmark, Karsten Skawbo-Jensen, mener, at patienterne også burde have kompensation, når sundhedssystemet er skyld i forglemmelser, som går ud over dem.

I øvrigt vurderer han, at danske patienter er meget fleksible, og henviser til, at kun en procent af sygehusbehandlingerne må aflyses, fordi patienter udebliver.

Også formand for Amtsrådsforeningens Sundhedsudvalg, Bent Hansen, samt Lægeforeningen tager afstand fra forslaget, som begge parter finder unødvendigt.

Europæisk pris til dansk sundhedsnet

> Irland

Det danske sundhedsdatanet MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk har vundet den prestigefyldte førstepræmie som årets bedste europæiske e-sundhedsprojekt (eHealth Awards).

Prisen kom i hus på grund af den danske kombination af en offentlig webportal og det bagvedliggende sundhedsdatanet, etableret af MedCom, der med tiden kan tilbyde sundhedsfagfolk og borgere adgang til et væld af oplysninger fra sundhedssystemet. Det understreger det unikke samspil og den sammenhæng, der eksisterer mellem sygehuse, praktiserende læger og de øvrige parter i det danske sundhedsvæsen.

Prisen blev vundet foran 31 andre finalister i konkurrencen om eHealth Awards, der blev holdt i Cork, Irland, som for tiden har formandskabet i EU.

Amtsrådsforeningens formand Kristian Ebbensgaard, der er også formand for sundhed.dk's bestyrelse, kalder førstepræmien »et fantastisk skulderklap«: »Vi er placeret helt forrest i EU-superligaen for e-sundhed. Nu kan vi se betydningen af, at vi gennem mange år bevidst har satset på opbygningen af det landsdækkende sundhedsdatanet«, udtaler han.

Nyt kræftmiddel lanceres snart i Danmark

> København

Med lanceringen af det nye lægemiddel Avastin i USA, har medicinalfirmaet Roche allerede sprængt de budgetterede salgstal, og det schweiziskejede selskab gør nu klar til indtog i Danmark og resten af Europa.

Ifølge Berlingske Tidende er Avastin et unikt produkt til behandling af kræft i tyktarm og endetarm, der har spredt sig til andre dele af kroppen: »Vi har fået en meget stærk start i USA, og den positive lancering i USA bekræfter os i, at også kræftlægerne mener, produktet har en særdeles vigtig plads i kræftbehandlingen«, udtaler adm. direktør Daniel O'Day fra Roche A/S Danmark til avisen.

Selskabet forventer, at midlet kan være på det danske marked i første kvartal næste år. Avastin tilhører en ny generation af lægemidler, der bremser væksten i kræftknuder ved at hæmme blodtilførslen til selve knuden, mens traditionel kemoterapi behandler selve kræftcellerne.

Forslag om urintest af læger

> København

Misbruget af euforiserende stoffer og alkohol blandt danske læger og sygeplejersker vurderes af rusmiddelekspert, overlæge Henrik Rindom, at have nået et omfang, så at han opfordrer de danske sundhedsmyndigheder til at tage den nuværende kurs mod misbruget op til revision, bl.a. ved at indføre urintest.

Landets embedslæger indberettede i 2003 i alt 67 læger og 50 sygeplejesker, hvoraf 21 efterfølgende blev tvunget til urinkontrol, mens mindst syv kom i alkoholbehandling.

»Jeg tror ikke, at landets embedslæger opdager alle læger og sygeplejersker, der misbruger euforiserende stoffer eller alkohol. Det kan få tragiske og i værste fald fatale konsekvenser for de patienter, der bliver behandlet af påvirkede sundhedsmedarbejdere«, udtaler Henrik Rindom, der til daglig er overlæge på H:S Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling, til Politiken.

Urintest af læger og sygeplejersker vækker ikke begejstring hos Lægeforeningen: »Man har som alle andre steder i samfundet konstateret, at der eksisterer et misbrug blandt læger og sygeplejesker. Men det betyder ikke nødvendigvis, at patienterne udsættes for en risiko, der retfærdiggør, at man i princippet mistænker alle for at misbruge euforiserende stoffer«, siger Hans Buhl, formand for Lægeforeningens etiske udvalg.