Skip to main content

Kritiske læger fra Svendborg-sagen holder demonstration

En gruppe kritiske læger fra Svendborg-sagen har planlagt demonstration ved Christiansborg samme dag, som de skal til møde med sundhedsministeren.

Foto: Claus Boesen
Foto: Claus Boesen

Anders Heissel, ah@dadl.dk

21. nov. 2017
3 min.

Den 1. december i år markerer starten på julen, men det bliver også dagen, hvor Svendborgsagen rykker helt tæt på magtens centrum, Christiansborg.

Faktaboks

Fakta

På julemånedens første dag kl. 9.15 skal Lotte Møller Smedegaard sammen med en gruppe andre læger til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Og på samme tidspunkt starter en demonstration uden for Sundhedsministeriet ved Holbergsgade 6, som vil bevæge sig over mod Christiansborg, ca. en halv kilometer derfra.

”Både mødet og demonstrationen handler om at få politikerne til at tage stilling til en principiel sag, selv om den ikke er kommet for Højesteret endnu. Lige nu arbejder masser af læger under forhold, hvor vi overtræder loven hver eneste dag, fordi vi ikke journalfører alt tidstro med risiko for at blive politianmeldt. Og hvis vi overholder loven og journalfører alt tidstro, går det ud over patienterne. Derfor skal politikerne tage stilling til, hvordan vi skal arbejde, indtil sagen bliver afgjort ved Højesteret”, siger Lotte Møller Smedegaard.

Hun var med til at starte en underskriftindsamling i midten af september, og efter to en halv måned har knap 14.000 skrevet under på, at sagen burde ankes til Højesteret og at de er bekymrede for lægers fremtidige retssikkerhed og arbejdsforhold som følge af sagen. Ud af de knap 14.000 underskrifter er ca. 5000 læger og ca. 2000 er medicinstuderende.

Indtil sagen bliver afgjort, er der ifølge Lotte Møller Smedegaard, tusindvis af læger, der arbejder uden at vide, om de bliver hevet i retten på grund af manglende journalføring Og især Styrelsen for Patientsikkerheds rolle vil lægerne have politikerne til at tage stilling til, siger hun.

"Vi vil gerne have politikerne til at definere styrelsens rolle og sige, om det kan være rigtigt, at vi skal kunne politianmeldes for at have glemt at journalføre en ordination. Det vil efter min mening være helt forkert og er jo det, der er grundlaget for frustrationen hos alle dem, der har støttet op om #detkuhaværetmig-kampagnen. Mundtlige ordinationer sker mange gange hver eneste dag for stor set alle læger og er jo kendetegnet ved det fine samarbejde mellem læger og sygeplejersker. Det vil ikke gøre mig til en bedre læge, hvis jeg skal dokumentere alt tidstro, og det vil vi gerne have politikerne til at forholde sig til,” siger Lotte Møller Smedegaard.

Allerede på torsdag 23. november skal lægerne til møde med Folketingets Sundhedsudvalg kl. 14.30 med samme dagsorden.