Skip to main content

Kritiske læger: Vi holder armene nede, indtil vi ser handling

Lægerne bag protesterne mod Styrelsen for Patientsikkerhed er glade for ministerens “tillidspakke”. Men vi venter med at juble, siger de.

Overlæge Kristian Rørbæk Madsen og direktør for Styrelsen for Patientssikkerhed Anne-Marie Vangsted da de afholdt pressemøde for nylig på OUH.
FOTO: HUNG TIEN VU
Overlæge Kristian Rørbæk Madsen og direktør for Styrelsen for Patientssikkerhed Anne-Marie Vangsted da de afholdt pressemøde for nylig på OUH. FOTO: HUNG TIEN VU

Anders Heissel, ah@dadl.dk

31. jan. 2018
2 min.

Lægerne bag protesterne mod Styrelsen for Patientsikkerhed, bla. det mistillidsvotum, som over 9000 læger har skrevet under på, er overordnet set tilfredse med den tillidspakke, som sundhedsministeren fremlagde i dag.

“Vi glæder sig over, at Ellen Trane Nørby omsider går ind i sagen og tager ansvar efter en lang periode uden reel handling. Vi anerkender, at der er mange positive takter i ministerens udmeldinger, men det afgørende bliver imidlertid om, om Styrelsen for Patientsikkerhed og ministeren i handling og ikke blot i ord omlægger linien markant til gavn for den ægte patientsikkerhed såvel som sundhedspersoners retsstilling. Det mangler vi endnu at se, før tilliden mellem landets læger og styrelsen kan genoprettes. Det kræver generelt, at styrelsens tilsynsaktiviteter kvalificeres og realitetstjekkes af klinikere, inklusiv den bebudede gennemgang af de foretagne politianmeldelser,” skriver pressegruppen i Læger for et bedre Sundhedsvæsen.

Det afgørende bliver om, om Styrelsen for Patientsikkerhed og ministeren i handling og ikke blot i ord omlægger linie. Pressegruppen i Læger for et bedre Sundhedsvæsen

Gruppen tæller bl.a. Kristian Rørbæk Madsen, der tog initiativ til mistillidsvotummet, og sammen med en anden læge fra pressegruppen, Tobias Ramm Eberlein, peger de to læger på “djævlen i detaljen”, nemlig den eksterne gennemgang politianmeldelserne.

Fakta

Fakta

“Det er afgørende, at gennemgangen ikke kun foretages af et advokatkontor med fokus på den juridiske side af sagen, men at denne vurdering kvalificeres og realitetstjekkes af klinisk arbejdende læger”, påpeger Kristian Rørbæk Madsen og Tobias Ramm Eberlein.

Også ministerens tiltag om større fokus på organisatoriske ansvar for fejl skal kigges efter af flæger.

“Det kræver samarbejde med flere og større vægt til klinikere i sagsbehandlingen”.