Skip to main content

Kunst på danske sygehuse:Rigshospitalet

Læge Rasmus Nejst Jensen, nejst1@yahoo.dk

16. apr. 2007
6 min.

Rigshospitalet indeholder en stor kunstsamling, som for størsteparten er placeret på de enkelte afdelinger. Grundet Rigshospitalets kompakte arkitektur med sine 16 etagers højde ser man kun et stærkt begrænset udsnit af kunstværkerne, når man passerer gennem hospitalet fra grundplanet til en given afdeling. I de senere år er der imidlertid tilkommet ny kunst i grundplanet til glæde for alle, som passerer til og fra en afdeling. Fokus i denne artikel bliver derfor på de lettilgængelige kunstværker i grundplanet.

Fugl og fisk

Noget af det første man møder, når man gør sin entre på Rigshospitalet, er Svend Saabyes (1913-2004) relieffer, som er mejslet ind i de rå betonvægge. Som passioneret jæger og lystfisker tager Svend Saabyes kunst ofte udgangspunkt i dette univers, og betonreliefferne på Rigshospitalet er ingen undtagelse. Motiverne er fugle og fisk, strand og sten i et geometrisk-abstrakt formsprog.

Svend Saabye spiller på de forskellige toner af sort, grå og hvid, som blotlægges, når han arbejder sig ned i betonens forskellige lag. Det er en meget elegant måde at benytte de forhåndenværende materialer, og reliefferne glider således umærkeligt ind som en del af bygningen og bringer liv og varme til de kølige betonflader.

Reliefferne på Rigshospitalet betragtes som Svend Saabyes hovedværk. Ved Rigshospitalets patientcafe henstår en stor del af dette fine værk desværre afskærmet af rumdelere og sodavandsautomater, hvilket umuliggør en betragtning på afstand, som ellers er en forudsætning for at opnå det helhedsindtryk, som reliefferne lægger op til. Synd og skam.

Svend Saabye er født i 1913 i Nyborg og hører til de store fynske kunstnere. Svend Saabye brød, inspireret af Pariserskolen, i 1950'erne med Fynbokunstnernes naturalisme og skabte Germinalen i opposition til denne kunstnersammenslutning.

Kunst og helbredelse

Hvor Svend Saabyes relieffer er skabt i 1960'erne, skal vi nu se på et kunstværk af nyere dato. Nærmere betegnet Niels Winkels (f. 1939) store glasmosaik fra 2006, som pryder vinduesfacaden i genoptræningsrummet i stueetagen. Her er tale om en organisk form - måske en orm - som i klare signalfarver bugter sig langs med vinduerne. Ud over at bryde dagslyset i glade farver, tjener glasmosaikken som en skærm, der hindrer direkte indblik fra forbipasserende udenfor.

Niels Winkel er primært kendt som en af Danmarks mest markante portrætmalere. Han er uddannet på Kunstakademiet i København, under professor Egill Jacobsen. Blandt Niels Winkels øvrige glasarbejder kan nævnes udsmykningen af Nobelparken ved Aarhus Universitet (2003-2004).

Anledningen til den nye glasmosaik på Rigshospitalet skal findes hos den tidligere patient, Anne-Mette Gravgaard, som er teolog og cand.mag. i kunsthistorie. Anne-Mette Gravgaard blev indlagt efter en trafikulykke, hvor hun mistede en arm og et ben. Efterfølgende tilbragte hun mange timer i genoptræningslokalet, der efter hendes udsagn var så trist, at det affødte en mindre depression. Hun erfarede på egen krop, hvor stor betydning de fysiske rammer har for velvære og humør hos svært belastede patienter.

Hun tog derfor initiativ til en dialog med ledere og øvrigt personale om, hvordan man kunne optimere de fysiske omgivelser på Rigshospitalet. Ideerne blev til projektet Kunst og helbredelse, som altså indtil videre har ført til glasmosaikken i genoptræningsrummet. Det er hendes ønske, at kunsten vil sprede sig videre fra træningsrummet, ud og op på alle hospitalets 16 etager.

Havekunst for krop og sjæl

Et af de steder, hvor Rigshospitalet blev yderligere forskønnet sidste år, var med anlæggelsen af den nye Rigets Have. Her er tale om en frodig have anlagt på den 6.000 m2 store plads, som ligger mellem Rigshospitalets store bygningskomplekser. Førhen var pladsen flisebelagt og et rodet og uskønt skue, som mest blev brugt af trængende rygere.

Den nye have er skabt af landskabsarkitekten Hanne Bak Finke fra LAND+. Inspirationen til haven kommer blandt andet fra den svenske terapihave Alnarp i Skåne, hvor man behandler patienter med stress, angst og udbrændthed. Hospitalshavers helbredende effekt er dokumenteret for vidt forskellige sygdomme, og den svenske sygesikring finansierer behandlingerne i Alnarp. Konceptet bag Rigets Have er at skabe en blød og afrundet have som kontrast til de store, grå betonbygninger, der omkranser haven fra alle sider. De takshække, som optegner havens bløde kurver, er nu omkring en meter høje, men i løbet af få år når de en højde, som vil skærme brugerne for vind og fremmede blikke.

I begge ender af haven står en flok fabeldyr i formstøbt glasfiber. De inviterer til berøring og bestigning og tjener således både som skulpturer, bænke og legetøj. Om aftenen bliver der tændt lys i fabeldyrene, og de bliver på denne måde til elegante lamper, som med et blødt, orange lys gør haven synlig efter mørkets frembrud. Rigets Have fremstår allerede nu som et vellykket stykke havekunst til glæde for patienter, pårørende og personalet på Rigshospitalet.

Intensiv kunstoplevelse

Til slut skal jeg kort omtale et unikt og utraditionelt kunstprojekt på en af sengeafdelingerne, nærmere betegnet Intensiv på 3. sal. Her gennemførte man i 2001 - som reaktion på det grimme sygehusmiljø - en omfattende og ekstraordinær kunsttilførsel.

Afdelingens chef og professor, Lars Heslet, var primus motor i projektet, og Ny Carlsbergfondet støttede økonomisk. Henning Damgaard-Sørensen skabte dragende glasudsmykninger til afdelingen og farvesatte gange og rum. Maja Louise Engelhardt stod for nye billeder i form af fine grafiske arbejder, og Niels Eje komponerede musik specielt til afdelingens patienter. En så massiv kunstindsprøjtning er sjældent set på et dansk hospital og bør stå som et eksempel til opfølgning. Resultatet er en kunstoplevelse, som er næsten lige så intensiv som afdelingen.

Rigshospitalet fylder 250 år

Den 30. marts i år var det nøjagtigt 250 år siden, at Danmarks første egentlige hospital, Det kgl. Frederiks Hospital, senere Rigshospitalet, blev indviet. Hospitalet havde oprindeligt til huse i Bredgade i de bygninger, hvor Kunstindustrimuseet ligger i dag. Tanken bag hospitalet var, at det kun skulle være for syge, som havde en chance for at blive raske igen. Man ønskede at bryde den onde cirkel af sygdom og fattigdom i tide, inden den akutte sygdom førte til, at folk blev uarbejdsdygtige og ude af stand til at forsørge sig selv og deres familie. I starten blev hospitalet finansieret af midler fra kongens formue. Senere overgik finansieringen til en privat fond indtil 1910, hvor hospitalet blev finansieret med statsmidler og fremover skulle være åbent for alle landets borgere.

Ugeskrift for Læger vil bringe en anmeldelse af bogen om Rigshospitalet historie 1757-2007, Patienternes Rigshospital, i et senere nummer.

DET NYE RIGSHOSPITAL

 • Rigshospitalets historie går tilbage til Det kgl. Frederiks Hospital, som blev indviet i 1757.

 • Bygherre: Sundhedsministeriet.

 • Arkitekter: Kay Boeck-Hansen og Jørgen Stærmose.

 • Byggeperiode for centralkomplekset: 1958-1970.

 • Monoblokprincippet: Det nye Rigshospital er planlagt efter monoblokprincippet med sengeafdelinger og behandlingsafdelinger indrettet inden for samme sluttede bygningsblok.

 • Centralkomplekset har et etageareal på 100.000 m2, svarende til 20 tdr. land.

Aktuelle byggerier

 • Helikopterlandingplads på toppen af centralkomplekset.

 • Underjordisk bygning under parkeringspladsen til udvidelse af stråleterapien.

 • Rigets Have: Har kostet cirka fem millioner kr. at anlægge.

 • Haven er med sine 6.000 m2 på størrelse med Gråbrødre Torv i København.

 • Havens beplantning omfatter blandt andet 1.150 taksbuske og 2.500 stauder.

 • Relationen mellem natur og sundhed er blandt andet dokumenteret af forskeren Roger Ulrich. Denne fandt i 1984, at galdestenspatienter, som under indlæggelsen havde haft en grøn udsigt, afkortede deres indlæggelsestid med gennemsnitligt et døgn. Desuden havde de langt færre klager under opholdet

Referencer

 1. Nørregaard-Nielsen HE. Ny Carlsbergfondet 1-3. København: Gyldendal, 2002.
 2. Det nye Rigshospital. København: Rigshospitalet, 1972.
 3. www.rigshospitalet.dk